Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne WME

piątek, 14 września 2018 11:56
Drukuj

Wydział Mechaniczno-Elektryczny AMW
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA NIESTACJONARNE STUDIA CYWILNE

Lista osób  przyjętych na niestacjonarne studia Io na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA w r.a. 2018/2019

1

Miłosz

ALEKSANDROWICZ

2

Paweł

BIERNAT

3

Piotr

DĄBROWSKI

4

Jakub

FIDLER

5

Andrzej

FLISIKOWSKI

6

Marek

GUTKOWSKI

7

Łukasz

JUŚKIEWICZ

8

Maciej

KORNATA

9

Damian

KREFT

10

Marek

ŁONGWA

11

Karol

MAŚNICKI

12

Tomasz

POMYKACZ

13

Adam

PROKOP

14

Arkadiusz

RASZKOWSKI

15

Sebastian

RYBANDT

Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów studia niestacjonarne Io MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz  studia niestacjonarne IIo MECHATRONIKA w roku akademickim 2018/2019 nie zostaną utworzone.