Wyniki rekrutacji dodatkowej

piątek, 21 września 2018 15:24
Drukuj

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I i II stopnia w r. a. 2018/2019


Kierunek:   Mechanika i budowa maszyn, studia I stopnia

 

Imię

Nazwisko

1

Kacper

ADAMCZYK

2

Adam

DOMALEWSKI

3

Michał

FILIPKOWSKI

4

Kamil

KUCHARCZYK

5

Jakub

LOTKA

6

Wiktor

PISKORZ

7

Tobiasz

TYSZKO

8

Mateusz

URBANIAK

9

Jan

URBAŃSKI

10

Wiktoria

WOJNOWSKAKierunek:   Automatyka i robotyka, studia I stopnia

 

Imię

Nazwisko

1

Marta

CZAJA

2

Oskar

DOMIŃCZAK

3

Dorota

GÓRECKA

4

Bartosz

KAMIŃSKI

5

Zuzanna

KLIMEK

6

Artur

REICH-KOLMETZ

7

Piotr

WILGA

8

Łukasz

ZAL

Kierunek :  Mechatronika , studia I stopnia

 

Imię

Nazwisko

1

Paulina

BAŃCZEWSKA

2

Dominik

GAŃKO

3

Mateusz

KOZŁOWSKI

4

Mateusz

MYDLARZ

5

Grzegorz

NADOLNY

6

Kacper

OSIKA

7

Maciej

PRAWDZIK

8

Patryk

RECHENEK

9

Jan

SKOCZKE

10

Alicja

SZADAKierunek:   Mechatronika, studia II stopnia

 

Imię

Nazwisko

1

Adam

JAROS

2

Przemysław

KARASIEWICZ

3

Tymoteusz

LASOTA

4

Kinga

ŁOSIŃSKA

5

Łukasz

MAIKOWSKI

6

Artur

MATERNY

Kierunek Mechatronika, studia II stopnia, zostanie utworzony od semestru letniego r. a. 2018/2019