Katedra Ad Hoc 2018 - wykłady Profesora Boguckiego

wtorek, 25 września 2018 08:37
Drukuj

Zapraszamy społeczność akademicką oraz osoby zainteresowane na wykłady z zakresu fizyki i środowiska oceanów

Bogucki plakat

Krótki życiorys P. prof. dr Boguckiego

Pan prof. dr Darek Bogucki jest specjalistą w dziedzinie fizyki morza. Specjalizuje się w pomiarach i analizie turbulencji, metodach numerycznych w modelowaniu oceanów, sensorach oceanicznych, oddziaływaniach fizyczno-biologicznych w oceanach.
Jego kariera naukowa rozpoczęła się po ukończeniu Fizyki Technicznej na Politechnice Gdańskiej w 1981 r. W 1991 r. ukończył drugi fakultet na Wydziale Oceanografii na Dalhous University w Kanadzie. Doktorat w dziedzinie Nauk o Ziemii otrzymał w 1996 r. na University of Southern California w Los Angeles (USA).
W latach 1982-1988 pracował w Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Od 1996 r. pracuje głównie poza granicami kraju m.in. w Aerospace Eng. Dep w University of Southern California, Marine Physics Dep. Univesity of Miami.
Jest autorem patentu – “Optical Turbulence Sensor”, który uzyskał w 2012 – U.S. Patent US 8, 874,374 B2, issued March 29, 2012. Pracuje and kolejnym patentem pod nazwą “Microwave salinity sensor”.
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, referatów, prezentcji oraz recenzentem dla czasopism takich jak „Journal of Physical Oceanography, Deeep Sea Research, Geophysical Fluid Dynamics i szeregu innych. Bierze czynny udział w życiu naukowym i dydaktycznym uczelni, w której pracuje.
Aktualnie Pan dr Darek Bogucki jest profesorem na Texas A&M University w Corpus Christi (USA), gdzie kieruje laborataorium na College of Science and Engineering – Department of Physical and Environmental Sciences.
Mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest żonaty i ma syna.
Strony dotyczące profesora Boguckiego:
Texas A&M University-Corpus Christi
Politechnika Gdańska