Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Aktualności Zajęcia ogólnouczelniane w r.a. 2018/2019

Zajęcia ogólnouczelniane w r.a. 2018/2019

Drukuj PDF

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych
i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopniana wszystkich wydziałachnastępujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

Lp.

Przedmiot

Liczba wykładów st. stac.

Liczba ECTS

Limit miejsc

w grupie

st. stac./

st. nst.

2. semestr

 

1.

Podstawy ekonomii

30

2

180/30

2.

Podstawy prawa

30

2

180/30

3.

Wprowadzenie do psychologii

30

2

180/30

4.

Podstawy socjologii

30

2

180/30

5.

Podstawy stosunków międzynarodowych

30

2

180/30

6.

Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations (przedmiot w języku angielskim)

30

2

30/20

Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia. Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem
w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia w formacie „dd-mm-rrrr”. Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.

Termin zapisów od 00:00 14 grudnia do 24:00 21 grudnia 2018 r.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

W czerwcu 2019 r., po wcześniejszym ogłoszeniu, przeprowadzone zostaną zapisy do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3:

 

Lp.

Przedmiot

Liczba wykładów st. stac.

Liczba ECTS

Limit miejsc
w grupie

3. semestr

 

1.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego

30

3

Zostanie określony wraz
z ogłoszeniem zapisów

2.

Podstawy zarządzania i organizacji

30

3

3.

Podstawy filozofii

30

3

4.

Podstawy logiki 

30

3

5.

Historia techniki

30

3

6.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)

30

3

             

Źródło: UCHWAŁA NR 22/2018 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Logowanie