Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Aktualności Konkurs na stanowisko adiunkta w ZAO IEiAO

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZAO IEiAO

Drukuj PDF

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego ogłasza konkurs na stanowisko:
Adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
INSTYTUCJA: Akademia Marynarki Wojennej
MIASTO: Gdynia
STANOWISKO: adiunkt, Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej, Zakład Automatyki Okrętowej
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 18.12.2018r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.01.2019 r.
LINK DO STRONY: http://www.amw.gdynia.pl
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka, robotyka, bezzałogowe pojazdy podwodne

OPIS:

WARUNKI KONKURSU

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Zadeklarują chęć zatrudnienia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub automatyka, elektronika i elektrotechnika lub w starych dyscyplinach, obowiązujących przed wejściem aktualnej ustawy, przypisanych do ww. dyscyplin, w tym w szczególności budowa i eksploatacja maszyn oraz automatyka i robotyka.
 3. Posiadają dorobek naukowy w zakresie inżynierii mechanicznej lub automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i eksploatacji bezzałogowych pojazdów podwodnych, modelowania obiektów dynamicznych, liniowych i nieliniowych, algorytmów sterowania, układów PLC, systemów SCADA oraz programowania w językach: Matlab/Simulink, C/C++, Labview. Ponadto, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w technologii odnawialnych źródeł energii.
 4. Odbyły praktykę na jednostkach pływających w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej.
 5. Znają język angielski w stopniu bardzo dobrym.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. CV wraz z danymi teleadresowymi.
 2. Wykaz dorobku naukowego.
 3. Kserokopie dyplomu doktora oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, ). Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.
 6. W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie dokumentów poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1.Konkurs trwa do 21.01.2019r.

2.Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, p.108 blok 5,
tel. 261 262 635, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22.01.2019r.

Dziekan Wydział Mechaniczno-Elektrycznego

dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. AMW,

tel. 261 262 635,

e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Logowanie