Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Aktualności Matlab Tour 2019 AMW - 09.05.2019

Matlab Tour 2019 AMW - 09.05.2019

Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium MATLAB na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, które poprowadzą pracownicy firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. będącejprzedstawicielem firmy MathWorks w Polsce.

Oprogramowanie MATLAB i Simulink jest szeroko wykorzystywane zarówno w pracach badawczych, jak i w dydaktyce w wiodących ośrodkach akademickich na całym świecie. Oprogramowanie to jest dostępne w pełnej wersji, ze wszystkimi modułami edukacyjnymi, wraz kursami on-line dla wszystkich pracowników i studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Seminarium odbędzie się 9 maja 2019 w godz. 11:00-15.00 w Audytorium "A" w Bibliotece Głównej AMW.
Dzięki zaprezentowanym przykładom uczestnicy spotkania poznają praktyczne sposoby wykorzystania omawianych narzędzi. M.in. przedstawiony zostanie workflow pracy w MATLABie i tworzenie własnej aplikacji. Prezentacja obejmie cały proces, od importu danych, przez wizualizację, generację raportów, jak również oderwanie aplikacji od MATLABa i stworzenie pliku wykonywalnego .exe. W trakcie seminarium przedstawiona zostanie również koncepcja Project Based Learning pozwalająca na poznanie możliwości środowiska Simulink poprzez realizację praktycznego projektu. Wśród omawianych zagadnień pojawi się Simulink Project do organizacji projektu i zarządzania plikami modelu, skryptów i funkcji; wirtualne prototypownie i modelowanie fizyczne za pomocą narzędzi Simscape oraz implementacja algorytmów zamodelowanych w środowisku Simulink poprzez automatyczną generację kodu C na platformy wbudowane z użyciem pakietów wsparcia sprzętowego i Arduino Engineering Kit.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie: : http://www.ont.com.pl/wydarzenia/matlab-w-akademii-marynarki-wojennej