Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Aktualności Nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka

Nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka

Drukuj PDF

Bazując na ponad 10-letnich doświadczeniach w prowadzeniu studiów I-go stopnia na kierunku automatyka i robotyka, opiniach absolwentów i reprezentantów współpracujących firm z obszaru automatyki i robotyki oraz po pozyskaniu nowych pracowni i laboratoriów, od nowego roku akademickiego 2019/20 proponujemy studia na nowej specjalności: komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki.

 

plan studiow I AiR


W nowym planie studiów zmniejszyliśmy liczbę godzin wykładowych, a zwiększyliśmy liczbę godzin zajęć laboratoryjnych oraz projektowych. Ponadto, zmniejszyliśmy liczbę godzin przedmiotów przekazujących wiedzę teoretyczną, podpartą małą praktyką a zwiększyliśmy liczbę godzin przedmiotów przekazujących wiedzę praktyczną wraz z potrzebnymi na rynku pracy umiejętnościami inżynierskimi. Ideą zmiany planu studiów jest dążenie do wyposażenia inżyniera automatyka i robotyka w wiedzę i umiejętności wymagane przez czwartą rewolucję przemysłową (ang. Industry 4.0) w obszarach: inteligentne roboty i maszyny, decentralizacja sterowania, internet rzeczy (ang. Internet of Things), wirtualizacja przemysłu, itp.
Specjalność: komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki to przede wszystkim nauka rozwiązywania problemów postawionych przed współczesnym inżynierem automatykiem i robotykiem przy użyciu narzędzi komputerowych dostępnych na rynku.
Przez pierwsze 4 semestry realizowany jest moduł kierunkowy z przedmiotami dającymi podstawy wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki, elektrotechniki, elektroniki, robotyki i mechatroniki oraz przedmiotami kształtującymi umiejętności programistyczne (C/C++, Matlab/Simulink), niezbędnymi dla współczesnego inżyniera automatyka i robotyka.
Przez kolejne 3 semestry realizowane są moduły specjalnościowe: automatyki, robotyki i programowania, dające wiedzę specjalistyczną m.in. w zakresie: systemów mikroprocesorowych i sterowników programowalnych PLC, systemów SCADA i sieci przemysłowych, programowania i eksploatacji robotów, metod wizyjnych i sztucznych sieci neuronowych oraz umiejętności programistyczne w zakresie środowiska LabView, CAD elektryczny – PC Schematics, CAD/CAM mechaniczny – Inventor oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów m.in. na procesorach sygnałowych DSP.
Studia kończą się procesem dyplomowania zainicjowanym już na 5-tym semestrze i prowadzącym poprzez projekt zespołowy i przejściowy do seminarium dyplomowego i pracy dyplomowej.