PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE – PODZIAŁ STUDENTÓW NA GRUPY 2019/2020

czwartek, 04 lipca 2019 08:30
Drukuj
STUDIA STACJONARNE
(Nr albumu)
STUDIA NIESTACJONARNE
(Nr albumu)
PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
19994 22330
17181 22334
22133  
21867  
21693  
22367  
   
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
I ORGANIZACJI
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
I ORGANIZACJI
21853 22326
21876 22327
  22332
   
PODSTAWY FILOZOFII
PODSTAWY FILOZOFII
21865 22325
21870 22328
19303 22155
22188  
20014  
22147  
19783  
   
PODSTAWY LOGIKI
PODSTAWY LOGIKI
19284 22329
22136 22336
22139  
21882  
   
HISTORIA TECHNIKI
 
22126  
22128  
21857  
21859  
21861  
22132  
21863  
21866  
21869  
21875  
22142  
22143  
21881  
21404