Rekrutacja uzupełniająca do służby kandydackiej

środa, 30 października 2019 10:41
Drukuj

W dniach 07-08 stycznia 2020 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW na I rok studiów wojskowych 1. stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2019/2020 na następujące kierunki studiów:

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:
- nawigacja, spec. eksploatacja okrętowych systemów pokładowych – 2 miejsca.

Wydział Mechaniczno-Elektryczny:
- mechanika i budowa maszyn, spec. ekspl. siłowni okrętowych – 4 miejsca;
- informatyka, spec. morskie systemy teleinformatyczne – 7 miejsc.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich:
- systemy informacyjne w bezpieczeństwie, spec. cyberbezpieczeństwo – 6 miejsc.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.amw.gdynia.pl w dziale:
Dla kandydata/Studia wojskowe/Rekrutacja na studia wojskowe