Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Aktualności
Aktualności

Akademickie Biuro Karier otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych

Drukuj PDF

Akademickie Biuro Karier otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. Więcej na stronie Akademickiego Biura Karier.

 

 

 

 Więcej…

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

Drukuj PDF

Kurs przygotowawczy z matematyki odbędzie się wg planu.
Rozpoczęcie kursu 16 września o godz. 09.00. 
Uczestnicy kursu proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego - budynek V, p. 151 przed godz. 9.00.

 

Decyzja Rektora-Komendanta nr 93 z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu wyłaniania kandydatów do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017.

Drukuj PDF

Uwaga studenci

Decyzja Rektora-Komendanta AMW


 

Specjalność UZBROJENIE na kierunku MECHATRONIKA

Drukuj PDF

W roku akademickim 2016/17 planujemy uruchomienie na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku Mechatronika nowej specjalności Uzbrojenie.

Więcej…
 

Certyfikat uznania dla AMW - STCW

Drukuj PDF

Minister Infrastruktury i Rozwoju przedłużył do 01. lipca 2020  r. uznanie morskiej jednostki edukacyjnej w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW dla AMW:

Więcej…

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

Drukuj PDF

Kurs przygotowawczy z matematyki odbędzie się wg planu.
Rozpoczęcie kursu 16 września o godz. 09.00. 
Uczestnicy kursu proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego - budynek V, p. 151 przed godz. 9.00.

Kurs dedykowany jest głównie studentom przyjętym na I rok studiów, ale także dla wszystkich, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności z zakresu matematyki. Kurs uwzględnia wymagania programowe z matematyki obowiązujące na wyższych uczelniach. Głównym celem kursu jest wyrównanie różnic programowych, powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy z matematyki.

Czas trwania:12 dni od 16.09.2016 do 29.09.2016 (po 5 godzin lekcyjnych z sobotami włącznie – w godzinach od 9.00 do 14.00)

Więcej…
 

Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych

Drukuj PDF

Informujemy, że została ustanowiona pamiątkowa Odznaka Absolwenta Studiów Cywilnych Akademii Marynarki Wojennej.

Więcej…
 

24 maja 2016 - Dzień Techniki na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym

Drukuj PDF

 24 maja 2016 r. Wydział Mechaniczno-Elektryczny zaprasza na Dzień Techniki.
W ramach Dnia Techniki wykład otwarty w Audytorium Akademii Marynarki Wojennej, g. 9.30-11.00, prelegent: kmdr por. dr inż. Piotr Szymak
oraz Warsztaty tematyczne i zwiedzanie symulatorów w g. 11.00-15.00.

Więcej…
 


Strona 10 z 21