Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Certyfikaty

Drukuj PDF

1. Programowanie i obsługa pakietu iFix


1. Programowanie i obsługa pakietu iFix

Studenci kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika po zaliczeniu przedmiotu 'Wizualizacja procesów przemysłowych" uzyskują dodatkowo certyfikat z firmy VIX Automation (Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms) dot. ukończenia kursu "Programowanie i obsługa pakietu iFix" + link do załączonego certyfikatu.

Przykładowy certyfikat:

wzor cert vix1