Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Karty Przedmiotów SCN I, Automatyka i Robotyka, Elektroautomatyka Okrętowa

Drukuj PDF

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Elektroautomatyka Okrętowa
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopien studiów: I stopnia
Obowiazuje od: 2012
Liczba semestrów: 7

Lp. Nazwa Kod Liczba godzin ECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1 Język angielski PDF Ja 72 8
I.2 Podstawy zarządzania i organizacji PDF Pzo 9 2
I.3 Podstawy ekonomii PDF Pe 9 2
I.4 Wychowanie fizyczne PDF Wf 20 2
I.5 Technologia informacyjna PDF Ot 9 2
I.6 Podstawy prawa PDF Ppr 9 2
I.7 Etyka działania PDF Edz 9 2
I.8 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy PDF Web 9 2
I.9 Zarządzanie projektem PDF Zpr 18 2
I.10 Ochrona własności intelektualnej PDF Yoi 9 2
II. Grupa treści podstawowych
II.1 Matematyka PDF Ma 108 10
II.2 Podstawy niezawodności systemów PDF Pns 36 5
II.3 Fizyka PDF Mf 45 6
II.4 Podstawy programowania PDF Ovi1 18 3
II.5 Programowanie obiektowe PDF Ovi2 18 3
II.6 Podstawy automatyki PDF Epa 18 3
II.7 Podstawy robotyki PDF Sr 18 2
II.8 Podstawy mechatroniki PDF Eam 18 2
II.9 Technika pomiarowa PDF Emt 36 5
II.10 Systemy pomiarowePDF Emz 18 3
II.11 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów PDF Esg 18 2
II.12 Materiałoznawstwo PDF Kon 18 2
II.13 Grafika inżynierska PDF Ki 18 2
II.14 Inżynieria wytwarzania PDF Kqr 36 5
III. Grupa treści kierunkowych
III.1 Elektrotechnika PDF Ea 54 8
III.2 Elektronika PDF Ee 18 3
III.3 Mechanika techniczna PDF Kt 18 3
III.4 Wytrzymałość materiałów PDF Kw 18 3
III.5 Programowanie inżynierskie1 - MatlabPDF Mlb 36 4
III.6 Programowanie inżynierskie2 - LabViewPDF Pri2 36 4
III.7 Programowanie inżynierskie3 - PC Schematics PDF Pri3 36 3
III.8 Technika cyfrowaPDF Etc 18 2
III.9 Technika mikroprocesorowa PDF Etm 18 3
III.10 Sterowniki programowalne PDF Esw 18 2
III.11 Systemy dynamiczne PDF Esd 36 4
III.12 Robotyka 1PDF Ro1 18 2
III.13 Robotyka 2 PDF Ro2 18 2
III.14 Robotyka 3 PDF Ro3 18 2
IV. Grupa treści kierunkowych wybieralnych
IV.1 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD1) PDF Pwk 27 4
IV.2 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD2) PDF Kwo 27 4
IV.3 Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) PDF Kww 27 4
IV.4 Komputerowe wspomaganie w mechatronice (CNC) PDF Kwm 27 4
IV.5 Systemy mikrokomputerowe PDF Eqa 36 4
IV.6 Oprogramowanie systemów automatyki PDF Esa 36 4
IV.7 Wizualizacja procesów przemysłowych PDF Esw 36 4
IV.8 Systemy wspomagania decyzji PDF Ecs 36 4
IV.9 Sensory i pomiary przemysłowe PDF Usf 36 4
IV.10 Systemy czasu rzeczywistego PDF Ecr 36 4
V. Grupa treści specjalnościowych
V.1 Okrętowe maszyny elektryczne PDF Ome 18 2
V.2 Elektroenergetyka okrętowa PDF Evo 18 2
V.3 Elektryczne aparaty i urządzenia okrętowe PDF Eap 18 3
V.4 Automatyka systemów energetycznych statku PDF Ase 18 2
V.5 Energoelektronika PDF Ene 18 3
V.6 Przemysłowe sieci komputerowe PDF Esk 18 2
V.7 Bezpieczeństwo eksploatacji el.urz.okr. PDF Bse 18 2
V.8 Eksploatacja okrętowych układów automatyki PDFPDF Eou 18 2
V.9 Systemy pozycjonowania obiektówPDF Gps 18 2
V.10 Chłodnictwo klimatyzacja i wentylacja PDF Ckw 18 2
V.11 Okretowa hydraulika siłowa PDF Ohs 18 2
V.12 Robotyka 4 PDF Ro4 18 2
V.13 Robotyka 5 PDF Ro5 18 2
V.14 Projekt przejściowy PDF Pro1 18 4
V.15 Seminarium dyplomowe PDF Ax 18 18
VI. Praktyki
VI.1 Praktyka PDF Prk 160 8