Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Karty Przedmiotów SCS I, Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana

Drukuj PDF

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Informatyka Stosowana
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopien studiów: I stopnia
Obowiazuje od: 2012
Liczba semestrów: 7

Lp. Nazwa Kod Liczba godzin ECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1 Język angielski PDF Ja 120 8
I.2 Podstawy zarządzania i organizacji PDF Pzo 15 2
I.3 Podstawy ekonomii PDF Pe 15 2
I.4 Wychowanie fizyczne PDF Wf 30 2
I.5 Technologia informacyjna PDF Ot 15 2
I.6 Podstawy prawa PDF Ppr 15 2
I.7 Etyka działania PDF Edz 15 2
I.8 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy PDF Web 15 2
I.9 Zarządzanie projektem PDF Zpr 30 2
I.10 Ochrona własności intelektualnej PDF Yoi 15 2
II. Grupa treści podstawowych
II.1 Matematyka PDF Ma 150 10
II.2 Podstawy niezawodności systemów PDF Pns 60 5
II.3 Fizyka PDF Mf 75 6
II.4 Podstawy programowania PDF Ovi1 30 3
II.5 Programowanie obiektowe PDF Ovi2 30 3
II.6 Podstawy automatyki PDF Epa 30 3
II.7 Podstawy robotyki PDF Sr 30 2
II.8 Podstawy mechatroniki PDF Eam 30 2
II.9 Technika pomiarowa PDF Etp 60 5
II.10 Systemy pomiarowe PDF Emz 30 3
II.11 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów PDF Esg 30 2
II.12 Materiałoznawstwo PDF Kon 30 2
II.13 Grafika inżynierska PDF Ki 30 2
II.14 Inżynieria wytwarzania PDF Kqr 60 5
III. Grupa treści kierunkowych
III.1 Elektrotechnika PDF Eef 90 8
III.2 Elektronika PDF Ene 30 3
III.3 Mechanika techniczna PDF Kt 30 3
III.4 Wytrzymałość materiałów PDF Kw 30 3
III.5 Programowanie inżynierskie1 - Matlab PDF Mlb 60 4
III.6 Programowanie inżynierskie2 - LabView PDF Pri2 60 4
III.7 Programowanie inżynierskie3 - PC Schematics PDF Pri3 60 3
III.8 Technika cyfrowa PDF Etc 30 2
III.9 Technika mikroprocesorowa PDF Etm 30 3
III.10 Sterowniki programowalne PDF Esw 30 2
III.11 Systemy dynamiczne PDF Esd 60 4
III.12 Robotyka 1PDF Ro1 30 2
III.13 Robotyka 2 PDF Ro2 30 2
III.14 Robotyka 3 PDF Ro3 30 2
IV. Grupa treści kierunkowych wybieralnych
IV.1 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD PDF Pwk 45 4
IV.2 Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich CAE PDF Kwo 45 4
IV.3 Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) PDF Kww 45 4
IV.4 Komputerowe wspomaganie w mechatronice (CNC) PDF Kwm 45 4
IV.5 Systemy mikrokomputerowe PDF Eqa 60 4
IV.6 Oprogramowanie systemów automatyki PDF Esa 60 4
IV.7 Wizualizacja procesów przemysłowych PDF Esw 60 4
IV.8 Systemy wspomagania decyzji PDF Ecs 60 4
IV.9 Sensory i pomiary przemysłowe PDF Usf 60 4
IV.10 Systemy czasu rzeczywistego PDF Ecr 60 4
V. Grupa treści specjalnościowych
V.1 Grafika komputerowaPDF Grk 30 2
V.2 Bazy danych PDF Bda 30 2
V.3 Przemysłowe sieci komputerowe PDF Esk 30 3
V.4 Bezpieczeństwo systemów informatycznych PDF Bsi 30 2
V.5 Systemy operacyjne PDF Eso 30 3
V.6 Programowanie sieciowe PDF Prs 30 2
V.7 Bezpieczeństwo eksploatacji urz.elektr. PDF Bse 30 2
V.8 Zasilanie systemów automatyki PDF Zsa 30 2
V.9 Systemy pozycjonowania obiektówPDF Gps 30 2
V.10 Sztuczne sieci neuronowe PDF Ssn 30 2
V.11 Logika rozmyta PDF Lro 30 2
V.12 Robotyka 4 PDF Ro4 30 2
V.13 Robotyka 5 PDF Ro5 30 2
V.14 Projekt przejściowy PDF Pro1 30 4
V.15 Seminarium dyplomowe PDF Ax 30 18
VI. Praktyki
VI.1 Praktyka PDF Prk 160 8