Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Karty Przedmiotów SCS I, Automatyka i Robotyka, Komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki

Drukuj PDF

Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Specjalność: Komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki

Rodzaj studiów: cywilne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopien studiów: I stopnia

Obowiazuje od: 2019

Liczba semestrów: 7

Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
A.I. Moduł ogólny
A.I.1 Język angielski PDF Ja 120 10
A.I.2 Wychowanie fizyczne PDF Wf 30 0
A.I.3 Podstawy prawa PDF Pp 30 3
A.I.4 Wprowadzenie do psychologii PDF Pwp 30 3
A.I.5 Podstawy filozofii PDF Pf 30 3
A.I.6 Podstawy logiki PDF Pl 30 3
A.I.7 Ochrona własności intelektualnych PDF Owi 15 1
A.I.8 Historia Polski - wybrane aspekty PDF Hw 60 4
A.I.9 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy PDF Eeb 15 1
A.I.10 Technologia informacyjna PDF Oti 15 1
A.I.11 Zarządzanie projektem PDF Ezp 30 2
A.II. Moduł kierunkowy
A.II.1 Matematyka PDF Ma 150 13
A.II.2 Fizyka PDF Mf 75 7
A.II.3 Podstawy niezawodności systemów PDF Mn 60 5
A.II.4 Elektrotechnika PDF Ea 90 9
A.II.5 Elektronika PDF Ee 30 3
A.II.6 Energoelektronika PDF Ene 30 2
A.II.7 Technika cyfrowa PDF Etc 30 3
A.II.8 Technika mikroprocesorowa PDF Etm 60 4
A.II.9 Technika pomiarowa PDF Etp 60 5
A.II.10 Maszyny i napędy elektryczne PDF Emn 60 4
A.II.11 Czujniki i elementy wykonawcze PDF Ece 60 4
A.II.12 Podstawy automatyki PDF Epa 60 5
A.II.13 Podstawy robotyki PDF Epr 60 5
A.II.14 Podstawy programowania PDF Epp 60 5
A.II.15 Programowanie obiektowe PDF Opo 30 3
A.II.16 Programowanie inżynierskie - Matlab PDF Epm 90 8
A.II.17 Materiałoznawstwo PDF Kma 60 5
A.II.18 Mechanika techniczna i wytrzymałość PDF Kmt 60 4
A.II.19 Praktyka zawodowa PDF Xz 160 5
B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH
B.I. Moduł automatyki
B.I.1 Elementy automatyki PDF Eau 60 4
B.I.2 Zautomatyzowane urządzenia okrętowe PDF Uuo 60 4
B.I.3 Sterowniki programowalne PDF Esp 90 6
B.I.4 Wizualizacja procesów PDF Ewp 60 4
B.I.5 Przemysłowe sieci komputerowe PDF Epsk 60 6
B.I.6 Systemy mikroprocesorowe PDF Esm 60 4
B.I.7 Systemy operacyjne PDF Eso 60 4
B.I.8 Sieci przemysłowe PDF Esk 45 3
B.I.9 Systemy czasu rzeczywistego PDF Esr 30 3
B.II. Moduł robotyki
B.II.1 Robotyka PDF Er 90 6
B.II.2 Programowanie robotów PDF Epr 60 4
B.II.3 Systemy przemysłowe PDF Esy 30 2
B.II.4 Elementy sztucznej inteligencji PDF Erm 30 3
B.II.5 Systemy pozycjonowania obiektów PDF Espo 30 3
B.II.6 Metody wizyjne PDF Emw 60 5
B.II.7 Eksploatacja robotów morskich PDF Er 60 5
B.III. Moduł programowania
B.III.1 Programowanie inżynierskie - LabView PDF Epl 90 7
B.III.2 Grafika inżynierska PDF Kgk 90 7
B.III.3 Programowanie inżynierskie - CAD elektr PDF Epc 60 5
B.III.4 Bazy danych PDF Ebd 60 5
B.III.5 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAE PDF Ko 60 0
B.III.6 Komputerowe wspomaganie CNC PDF Knc 60 4
B.III.7 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów PDF Ecp 45 4
B.III.8 Urządzenia zobrazowania PDF Euz 45 4
C. PROCES DYPLOMOWANIA
C.1 Projekt zespołowy PDF Epz 45 4
C.2 Projekt przejściowy PDF Epp 45 4
C.3 Seminarium dyplomowe PDF Esd 30 2
C.4 Praca dyplomowa PDF Epd 0 15