Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Karty Przedmiotów SCN I, Mechatronika, Eksploatacja Systemów Mechatronicznych

Drukuj PDF

Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: Mechatronika

Specjalność: Eksploatacja Systemów Mechatronicznych

Rodzaj studiów: cywilne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopien studiów: I stopnia

Obowiazuje od: 2016

Liczba semestrów: 7

Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1 Język angielski PDF Ja 120 8
I.2 Przedmiot wybieralny humanistyczny1 Hm1 30 2
I.3 Wychowanie fizyczne Wf 30 2
I.4 Technologia informacyjna Ot 15 2
I.5 Przedmiot wybieralny humanistyczny2 Hm2 45 3
I.6 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Web 15 2
I.7 Zarządzanie projektem Zpr 30 2
II. Grupa treści podstawowych
II.1 Matematyka Ma 150 10
II.2 Podstawy niezawodności systemów Pns 60 5
II.3 Fizyka Mf 75 6
II.4 Podstawy programowania Ovi1 30 3
II.5 Programowanie obiektowe Ovi2 30 3
II.6 Podstawy automatyki Epa 30 3
II.7 Podstawy robotyki Sr 30 2
II.8 Podstawy mechatroniki Eam 30 2
II.9 Technika pomiarowa Emt 60 4
II.10 Systemy pomiarowe Emz 30 3
II.11 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Esg 30 2
II.12 Materiałoznawstwo Kon 30 2
II.13 Grafika inżynierska Ki 30 3
II.14 Inżynieria wytwarzania Kqr 60 6
III. Grupa treści kierunkowych
III.1 Elektrotechnika Ea 90 8
III.2 Elektronika Ee 30 3
III.3 Mechanika techniczna Kt 30 3
III.4 Wytrzymałość materiałów Kw 30 3
III.5 Programowanie inżynierskie - Matlab Eqc1 60 4
III.6 Programowanie inżynierskie - LabView Eqc2 60 4
III.7 Programowanie inżynierskie - CAD elektr Eqc3 60 4
III.8 Technika cyfrowa Etc 30 2
III.9 Technika mikroprocesorowa Etm 30 3
III.10 Sterowniki programowalne Esp 30 3
III.11 Systemy dynamiczne Esd 60 4
III.12 Mikromaszyny i napędy elektryczne Mne 30 3
III.13 Robotyka - chwytaki, napędy i czujniki Ro2 30 2
III.14 Robotyka - sterowanie i planowanie zadań Ro3 30 2
III.15 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD1 45 4
III.16 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD2) CAD2 45 4
III.17 Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM 45 4
III.18 Komputerowe wspomaganie w mechatronice CNC 45 4
III.19 Systemy mikrokomputerowe Eqa 60 4
III.20 Mechatroniczne systemy komunikacyjne Msk 60 4
III.21 Wizualizacja procesów przemysłowych Esw 60 4
III.22 Systemy wspomagania decyzji Ecs 60 4
III.23 Metody diagnostyki technicznej Mid 60 4
III.24 Cyfrowe układy regulacji Cur 60 4
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1 Montaż układów mechatronicznych Mum 30 2
IV.2 Przemysłowe sieci komputerowe Ept 30 3
IV.3 Elektroenergetyka Neu 30 3
IV.4 Systemy wbudowane Swb 30 2
IV.5 Energoelektronika Ene 30 3
IV.6 Systemy operacyjne Eso 30 3
IV.7 Zarządzanie projektem Zpr2 30 2
IV.8 Urządzenia zobrazowania Urz 30 3
IV.9 Systemy pozycjonowania obiektów Gps 30 2
IV.10 Eksploatacja urz. mechatr. Bum 30 2
IV.11 Elementy sztucznej inteligencji Esi 30 2
IV.12 Bazy danych Bda 30 2
IV.13 Normalizacja i systemy jakości Nsi 30 2
IV.14 Projekt przejściowy Pro 30 5
IV.15 Seminarium dyplomowe Ax 30 18
V. Praktyki
V.1 Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.)   160 2