Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Karty Przedmiotów SCS I, Mechatronika, Techniki Komputerowe w Mechatronice

Drukuj PDF

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopien studiów: I stopnia
Obowiazuje od: 2014
Liczba semestrów: 7

Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
I. Grupa treści ogólnych
I.1 Język angielski PDF Ja 120 8
I.2 Przedmiot wybieralny humanistyczny1 PDF Hm1 30 2
I.3 Wychowanie fizyczne PDF Wf 30 2
I.4 Technologia informacyjna PDF Ot 15 2
I.5 Przedmiot wybieralny humanistyczny2 PDF Hm2 45 3
I.6 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy PDF Web 15 2
I.7 Zarządzanie projektem PDF Zpr 30 2
II. Grupa treści podstawowych
II.1 Matematyka PDF Ma 150 10
II.2 Podstawy niezawodności systemów PDF Pns 60 5
II.3 Fizyka PDF Mf 75 6
II.4 Podstawy programowania PDF Ovi1 30 3
II.5 Programowanie obiektowe PDF Ovi2 30 3
II.6 Podstawy automatyki PDF Epa 30 3
II.7 Podstawy robotyki PDF Sr 30 2
II.8 Podstawy mechatroniki PDF Eam 30 2
II.9 Technika pomiarowa PDF Emt 60 4
II.10 Systemy pomiarowe PDF Emz 30 3
II.11 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów PDF Esg 30 2
II.12 Materiałoznawstwo PDF Kon 30 2
II.13 Grafika inżynierska PDF Ki 30 3
II.14 Inżynieria wytwarzania PDF Kqr 60 6
III. Grupa treści kierunkowych
III.1 Elektrotechnika PDF Ea 90 8
III.2 Elektronika PDF Ee 30 3
III.3 Mechanika techniczna PDF Kt 30 3
III.4 Wytrzymałość materiałów PDF Kw 30 3
III.5 Programowanie inżynierskie1 - Matlab PDF Eqc1 60 4
III.6 Programowanie inżynierskie2 - LabView PDF Eqc2 60 4
III.7 Programowanie inżynierskie3 - CAD elektr PDF Eqc3 60 4
III.8 Technika cyfrowa PDF Etc 30 2
III.9 Technika mikroprocesorowa PDF Etm 30 3
III.10 Sterowniki programowalne PDF Esp 30 3
III.11 Systemy dynamiczne PDF Esd 60 4
III.12 Mikromaszyny i napędy elektryczne PDF Mne 30 3
III.13 Robotyka - chwytaki, napędy i czujniki PDF Ro2 30 2
III.14 Robotyka - sterowanie i planowanie zadań PDF Ro3 30 2
III.15 Komputerowe wspomaganie projektowania PDF CAD1 45 4
III.16 Komputerowe wspomaganie projektowania PDF CAD2 45 4
III.17 Komputerowe wspomaganie wytwarzania PDF CAM 45 4
III.18 Komputerowe wspomaganie w mechatronice PDF CNC 45 4
III.19 Systemy mikrokomputerowe PDF Eqa 60 4
III.20 Mechatroniczne systemy komunikacyjne PDF Msk 60 4
III.21 Wizualizacja procesów przemysłowych PDF Esw 60 4
III.22 Systemy wspomagania decyzji PDF Esc 60 4
III.23 Metody diagnostyki technicznej PDF Mid 60 4
III.24 Cyfrowe układy regulacji PDF Cur 60 4
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1 Montaż układów mechatronicznych PDF Mum 30 2
IV.2 Sieci komputerowe PDF Ept 30 3
IV.3 Eksploatacja urzadzeń elektrycznych PDF Neu 30 3
IV.4 Systemy czasu rzeczywistego PDF Scr 30 2
IV.5 Energoelektronika PDF Ene 30 3
IV.6 Systemy operacyjne PDF Eso 30 3
IV.7 Zarządzanie projektem PDF Zpr2 30 2
IV.8 Grafika komputerowa PDF Grk 30 3
IV.9 Systemy pozycjonowania obiektów PDF Gps 30 2
IV.10 Bezpieczeństwo systemów informatycznych PDF Bsi 30 2
IV.11 Elementy sztucznej inteligencji PDF Esi 30 2
IV.12 Bazy danych PDF Bda 30 2
IV.13 Normalizacja i systemy jakości PDF Nsi 30 2
IV.14 Projekt przejściowy PDF Pro 30 5
IV.15 Seminarium dyplomowe PDF Ax 30 18
V. Praktyki
V.1 Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.) PDF   160 2