Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Karty Przedmiotów SCS II, Mechatronika, Techniki Komputerowe w Mechatronice

Drukuj PDF

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: II stopnia
Obowiazuje od: 2016
Liczba semestrów: 3

Lp.NazwaKodLiczba godzinECTS
A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
A.I. Moduł ogólny
A.I.1 Język angielski specjalistyczny PDF Jas 60 4
A.I.2 Wychowanie fizyczne PDF Wf 30 0
A.I.3 Społeczno-polityczny i gospodarczy potencjał Pomorza PDF Hm1 30 2
A.I.4 Polska w Unii Europejskiej - możliwości i nowe wyzwania PDF Hm2 45 3
A.II. Moduł kierunkowy
A.II.1 Matematyka stosowana I PDF Ma1 30 2
A.II.2 Matematyka stosowana II PDF Ma2 30 2
A.II.3 Matematyka stosowana III PDF Ma3 30 1
A.II.4 Metody statystyczne PDF Mms 30 1
A.II.5 Nowoczesna teoria sterowania PDF Ets 60 4
A.II.6 Systemy mechatroniczne PDF Esmt 30 2
A.II.7 Współczesne materiały inżynierskie PDF Ki 30 3
B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH
B.I. Moduł informatyki i elektroniki
B.I.1 Sztuczna inteligencja w zastosowaniach PDF Isi 60 5
B.I.2 Inteligentne instalacje domowe PDF Iid 60 5
B.I.3 Metody identyfikacji w mechatronice PDF Mim 30 2
B.I.4 Mikroelektronika PDF Eme 30 2
B.I.5 Programowanie VHDL PDF Epv 30 3
B.I.6 Systemy wbudowane PDF Esw 30 3
B.I.7 Metody prezentacji i promocji techniki PDF Ept 30 1
B.I.8 Bezpieczeństwo systemów informatycznych PDF Bsi 30 1
B.II. Moduł automatyki i robotyki
B.II.1 Rozproszone systemy sterowania PDF Ers 60 5
B.II.2 Systemy realizacji produkcji MES PDF Erp 60 5
B.II.3 Robotyka - roboty przemysłowe PDF Err1 60 5
B.II.4 Robotyka - roboty mobilne PDF Err2 60 5
B.II.5 Robotyka - roboty podwodne PDF Err3 30 2
B.III. Moduł elektrotechniki i mechaniki
B.III.1 Elementy wykonawcze urządzeń mechatroniki PDF Eum 60 4
B.III.2 Zasilanie obiektów autonomicznych PDF Eza 60 4
B.III.3 Systemy sterowania urządzeń okrętowych PDF Euo 60 4
B.III.4 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne PDF Ebe 60 4
B.III.5 Projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM PDF Kad 60 5
B.III.6 Wspólczesne układy mechatroniczne PDF Kum 30 2
B.III.7 Eksploatacja urządzeń mechatronicznych PDF Keu 60 4
B.III.8 Ekspoatacja urządzeń hiperbarycznych PDF Puh 60 4
C. PRACA DYPLOMOWA
C.1 Projekt zespołowy PDF Epr1 30 2
C.2 Projekt przejściowy PDF Pro 30 2
C.3 Seminarium dyplomowe PDF Ax 30 20