Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna DLA STUDENTÓW Koło naukowe AiRoMech

Koło Naukowe AiRoMech

Drukuj PDF

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Koło AiRoMech jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
Nazwa koła wzięła się ze skrótu Automatyka i Robotyka, Mechatronika, gdyż koło to właśnie skupia przede wszystkim studentów z tych kierunków studiów.

Zasadniczymi celami koła AiRoMech są działania zmierzające do rozbudzania zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
W roku akademickim 2018/2019 dwóch członków koła uczestniczyło w Konferencji Osiągnięć Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych - STUKNUT’18. Efekty ich pracy zostały przedstawione w czasopismach naukowych – „Napędy i Ssterowanie” oraz „POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA”.

Ponadto Koło ma na celu również rozwijanie współpracy między studentami uczelni technicznych o specjalnościach automatyka i robotyka oraz mechatroniki i nauk jej pokrewnych w Polsce, między studentami a organizacjami zawodowymi w Polsce i za granicą, a także między studentami i przedsiębiorstwami. Dzięki takiej współpracy członkowie koła mieli możliwość odwiedzenia Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie. Studenci zostali zapoznani z działalnością naukową Centrum, które jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.