Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna DLA STUDENTÓW Praktyki inżynierskie

Praktyki inżynierskie

Drukuj PDF

Wydział Mechaniczno-Elektryczny ma podpisane umowy z niżej wymienionymi instytucjami:

Realizowana jest również dwutygodniowa praktyka warsztatowa w AMW o profilu STCW. 

Studenci odbywają we wskazanych instytucjach nieodpłatne praktyki zawodowe, stanowiące integralną część programu studiów. Studenckie praktyki odbywają się na podstawie skierowania wydanego przez Dziekanat WME. Praktyki odbywaja się wymiarze od 4 do 6 tygodni.

Praktyki zawodowe i kandydackie realizowane są w przedsiębiorstwach żeglugowych takich jak: