Kierunki studiów

Drukuj

Wydział Mechaniczno-Elektryczny prowadzi studia cywilne i wojskowe. Studia cywilne są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach, natomiast studia wojskowe wyłącznie w trybie stacjonarnym na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

I. STUDIA WOJSKOWE

I i II stopnia (stacjonarne)
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechatronika


II. STUDIA CYWILNE

Studia stacjonarne (dzienne)

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

  1. Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
  2. Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

Kierunek: Automatyka i Robotyka

  1. Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

Kierunek: Mechatronika

  1. Studia I stopnia w specjalnościach:
  2. Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

  1. Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalności:

Kierunek: Automatyka i Robotyka

  1. Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

Kierunek: Mechatronika

  1. Studia I stopnia w specjalnościach:
  2. Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: