Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Do pobrania

Do pobrania

 

 

 1.  Decyzja o obenosciach na zajeciach STCW.pdf
 2.  Decyzja Rektora nr 115 z dnia 29.09.2016 r w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej .pdf
 3.  Kwestionariusz_dla_kandydatow_na_studia_I_i_II_stopnia.pdf
 4.  Modeling_and_Simulation_of_Multi_Physics_Systems_with_Matlab_Simulink_for_students_and_engineers.pdf
 5.  Oswiadczenie_do_pracy_dyplomowej.doc
 6.  RAMOWY PROGRAM PRAKTYK MiBM WME.doc
 7.  Realizacja prac dyplomowych oraz prowadzenie egazminu dyplomowego - Decyzja Dziekana WME 8 2016 z 24.05.2016.pdf
 8.  Regulamin praktyk studenckich studentow WME AMW 06_2016.pdf
 9.  Regulamin punktow ECTS na WME 2017 RW 15_02_2017.pdf
 10.  Regulamin systemu transferowych punktow kredytowych ECTS na WME.pdf
 11.  Regulamin_ECTS__WME_uchwala_RW_09_09_2010.pdf
 12.  Regulamin_pomocy_materialnej_dla_studentow_cywilnych_01.10.2013_tresc_i_zalaczniki.pdf
 13.  Regulamin_studiow_AMW.pdf
 14.  RW_16_09_2015_Regulamin_RPL_Potwierdzana_Efektow_Uczenia_Sie_WME.pdf
 15.  Statut_AMW.pdf
 16.  Studia niestacjonarne lato 2012 - pusty.xls
 17.  Studia stacjonarne lato 2012 - pusty.xls
 18.  suplement_podanie_o_wystawienie_odpisu_jezyk_obcy.doc
 19.  Uchwala_nr_08_w_sprawie_okreslenia_warunkow_przyjecia_na_studia_cywilne_w_AMW_w_r.a._2013-2014.pdf
 20.  Uchwala_nr_27_w_sprawie_okreslenia_warunkow_przyjecia_na_studia_cywilne_w_AMW_w_r.a._2009-2010.pdf
 21.  Wzor pracy_dyplomowej_WME 2015 RW 7_07_2015.docx
 22.  Zasady Indywidualnej Organizacji Studiow i Indywidualnego Toku Studiow.pdf
 23.  Zasady prowadzenia prac dyplomowych WME 27.04.2016.pdf
 24.  Zasady_Indywidualnej_Organizacji_Studiow.pdf
 25.  Zasady_organizacji_Indywidualnego_Toku_Studiow.pdf