Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Do pobrania

Do pobrania

 

 

 1.  Decyzja o obenosciach na zajeciach STCW.pdf
 2.  DecyzjaProdziekana_ zasady realizacji prac dyplomowych_12.02.2020.pdf
 3.  Decyzja Rektora nr 115 z dnia 29.09.2016 r w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej .pdf
 4.  eduPortal_Instrukcja_logowania.pdf
 5.  eduPortal_instrukcja_student.pdf
 6.  eduPortal_Usecase_Przedmiot_zadanie_spotkanie_Student.pdf
 7.  Kwestionariusz_dla_kandydatow_na_studia_I_i_II_stopnia.pdf
 8.  Modeling_and_Simulation_of_Multi_Physics_Systems_with_Matlab_Simulink_for_students_and_engineers.pdf
 9.  Oswiadczenie_do_pracy_dyplomowej.doc
 10.  Podanie_do_Prodziekana.docx
 11.  Procedura_zalatwiania_spraw_zgloszonych_przez_studentow.pdf
 12.  RAMOWY PROGRAM PRAKTYK MiBM WME.doc
 13.  Realizacja prac dyplomowych oraz prowadzenie egazminu dyplomowego - Decyzja Dziekana WME 8 2016 z 24.05.2016.pdf
 14.  Regulamin praktyk studenckich studentow WME AMW 06_2016.pdf
 15.  Regulamin punktow ECTS na WME 2017 RW 15_02_2017.pdf
 16.  Regulamin systemu transferowych punktow kredytowych ECTS na WME.pdf
 17.  Regulamin_ECTS__WME_uchwala_RW_09_09_2010.pdf
 18.  Regulamin_pomocy_materialnej_dla_studentow_cywilnych_01.10.2013_tresc_i_zalaczniki.pdf
 19.  Regulamin_studiow_AMW.pdf
 20.  RW_16_09_2015_Regulamin_RPL_Potwierdzana_Efektow_Uczenia_Sie_WME.pdf
 21.  Statut_AMW.pdf
 22.  Studia niestacjonarne lato 2012 - pusty.xls
 23.  Studia stacjonarne lato 2012 - pusty.xls
 24.  suplement_podanie_o_wystawienie_odpisu_jezyk_obcy.doc
 25.  Uchwala_nr_08_w_sprawie_okreslenia_warunkow_przyjecia_na_studia_cywilne_w_AMW_w_r.a._2013-2014.pdf
 26.  Uchwala_nr_27_w_sprawie_okreslenia_warunkow_przyjecia_na_studia_cywilne_w_AMW_w_r.a._2009-2010.pdf
 27.  Wzor pracy_dyplomowej_WME 2015 RW 7_07_2015.docx
 28.  Zarzadzenie_nr_1_2020_Prodziekana_WME.pdf
 29.  Zasady Indywidualnej Organizacji Studiow i Indywidualnego Toku Studiow.pdf
 30.  Zasady_Indywidualnej_Organizacji_Studiow.pdf
 31.  Zasady_organizacji_Indywidualnego_Toku_Studiow.pdf