Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów Struktura Instytutu Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych

Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych

Drukuj PDF

Wirtualna wycieczka po Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych

Eksploatacja maszyn przepływowych, a także innych maszyn i urządzeń, które występują w siłowni okrętowej jednostek pływających, wymaga szczegółowego poznania ich struktury konstrukcyjnej, a także procesów w nich zachodzących.

Zakres wiedzy teoretycznej jest studentom przekazywany podczas wykładów, natomiast weryfikacja tej wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych jest realizowany przez wielogodzinny cykl ćwiczeń  i zajęć laboratoryjnych. Niezbędne jest wówczas posiadanie dobrze wyposażonej i ciągle modernizowanej bazy laboratoryjnej, umożliwiającej studentom samodzielne wykonywanie czynności eksploatacyjnych na maszynach i urządzeniach, z którymi będą mieli do czynienia w przyszłej pracy zawodowej po ukończeniu studiów.

Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych, które w strukturze Akademii Marynarki Wojennej jest podporządkowane Zakładowi Eksploatacji Siłowni Okrętowych Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów Wydziału Mechanicznego-Elektrycznego, umożliwia studentom kształtowanie nawyków eksploatacyjnych takich maszyn i urządzeń, które najczęściej występują w siłowni okrętowej jednostek pływających. Do tych maszyn należą tłokowe silniki spalinowe, wykorzystywane do napędu głównego jednostki, aby móc realizować ruch jednostki oraz do napędu prądnic w celu uzyskiwania niezbędnej na całej jednostce energii elektrycznej. Do tych samych celów wykorzystywane są również silniki turbinowe także będące na wyposażeniu laboratorium. Do sprężania powietrza wykorzystywane są różnego typu sprężarki wraz z całym oprzyrządowaniem (zbiorniki, reduktory). Aby zasilać maszyny spalinowe czystym paliwem i olejem należy te media wcześniej przygotować. Służą do tego wirówki paliwa i oleju zawsze występujące w siłowni okrętowej. Kolejnym ważnym urządzeniem jest kocioł parowy, w którym wytwarzana jest para wodna na różne potrzeby jednostki (ogrzewanie zbiorników paliwowych, wodnych, pomieszczeń socjalnych, produkcji wody słodkiej z wody morskiej). Aby transportować różnego rodzaju media, jakie występują w siłowni okrętowej (paliwa, oleje, woda, zęzy) wykorzystuje się różnego typu pompy okrętowe.  W laboratorium istnieją stanowiska, na których przeprowadza się weryfikację stanu technicznego urządzeń okrętowych – badanie aparatury paliwowej, regulacja układu rozrządu silników. Możliwa jest również instalacja na stanowiskach posiadanej aparatury badawczej takiej jak analizatory drgań i hałasu, indykatory, endoskopy, specjalistyczne rejestratory cyfrowe wielkości szybko- i wolnozmiennych itp.

Pod nadzorem kierowników ćwiczeń studenci przygotowują stanowiska do uruchomienia, uruchamiają, nadzorują pracę poszczególnych urządzeń oraz dokonują zatrzymania i konserwacji po zakończonej pracy.

W Laboratorium znajdują się następujące stanowiska:

LESO01

stanowisko okrętowego tłokowego silnika spalinowego SULZER typu 6AL20/24

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyki śrubowa, zewnętrzna, regulatorowa,
 • pole pracy,
 • indykowanie,
 • badania parametrów pracy silnika,
LESO02

stanowisko okrętowego tłokowego silnika spalinowego WOLA typu 57 H6A

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyka śrubowa, zewnętrzna,
 • pole pracy,
 • badania parametrów pracy silnika,
LESO03

stanowisko okrętowego jednocylindrowego silnika spalinowego LESO 1DM

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyki śrubowa, zewnętrzna,
 • pole pracy,
 • badania parametrów pracy silnika,
LESO04

stanowisko tłokowego silnika spalinowego S312B

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyki śrubowa, zewnętrzna,
 • pole pracy,
 • badania parametrów pracy silnika,
LESO05

stanowisko turbinowego silnika spalinowego GTD–350

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyki śrubowa, zewnętrzna,
 • badania parametrów pracy silnika,
LESO06

stanowisko zespołu prądotwórczego z turbinowym silnikiem spalinowym TG–16

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyka zewnętrzna,
 • pole pracy,
 • badania parametrów pracy silnika,
LESO07

stanowisko okrętowego pomocniczego kotła parowego typu VX506A-10

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • bilans cieplny kotła,
 • bilans cieplny wymiennika ciepła,
 • pomiar zużycia paliwa,
 • analiza spalin,
 • diagnozowanie kotła.
LESO08

stanowisko wirówek paliwa i oleju wyposażone w:

 1. wirówkę samooczyszczającą ALFA-LAVAL typu MAPX 207-24S,
 2. wirówkę ALFA-LAVAL typu MB 1424 F

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • pomiar wydajności wirówki,
 • dobór osłony selekcyjnej.
LESO09

stanowisko pomp wirowych wyposażone w:

 1. pompę wirową krążeniową typu SK6-01-1,
 2. pompę wirową krążeniową typu S-21-4-1

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • pomiar wydajności pomp podczas pracy równoległej, szeregowej, dławienia na tłoczeniu, dławienia na ssaniu.
LESO10

stanowisko hydrofora okrętowego

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie pracy,
 • regulacja poduszki powietrznej,
 • regulacja ustawień krańcowych ciśnień włączenia i wyłączenia pompy zasilającej.
LESO11

stanowisko regulacji wielosekcyjnych pomp wtryskowych typu MOTORPAL

Wykonywane zajęcia:

 • regulacja równomierności dawkowania poszczególnych sekcji pompy wtryskowej,
 • ustawianie kąta wtrysku poszczególnych sekcji pompy wtryskowej.
LESO12

stanowisko okrętowych sprężarek powietrza wyposażone w sprężarki tłokowe typu:

 1. EK2-150,
 2. S2W-50,
 3. LT-3-30CV

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • charakterystyka wydajnościowa sprężarki,
 • regulacja wydajności sprężarki.
LESO13

stanowisko do kontroli i regulacji wtryskiwaczy paliwa

Wykonywane zajęcia:

 • regulacja ciśnienia wtrysku,
 • kontrola jakości rozpylania paliwa,
 • kontrola szczelności wtryskiwacza.
LESO14

stanowisko okrętowej sprężarkowej chłodni prowiantowej

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • regulacja temperatury w komorze chłodniczej,
 • bilans energetyczny chłodziarki.
LESO15

stanowisko do badania wentylatora FKM–250

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, regulacja wydajności,
 • charakterystyka wentylatora promieniowego.
LESO16

stanowisko do badania pompy zębatej

Wykonywane zajęcia:

 • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
 • pomiar wydajności pompy podczas dławienia na tłoczeniu, dławienia na ssaniu oraz przy zmiennej prędkości obrotowej.
LESO17

stanowisko osiowania linii wałów z laserowym urządzeniem do osiowania OPTALIGN

Wykonywane zajęcia:

 • osiowanie linii wałów.
LESO18

zestaw do badania koncentracji zanieczyszczeń oleju smarowego pierwiastkami Cu i Fe - ZBZ-1

Wykonywane zajęcia:

 • analiza koncentracji pierwiastków Cu i Fe w oleju smarowym maszyn,
LESO19

stanowisko do pomiaru drgań w układach napędowych wyposażone w analizator sygnałów szybkozmiennych FFT B&K T2143 oraz oprogramowanie PULSE

Wykonywane zajęcia:

 • pomiar drgań pracujących maszyn,
 • analiza pomiaru drgań pracujących maszyn.
LESO20

miernik poziomu dźwięku

Wykonywane zajęcia:

 • pomiar i analiza wielkości charakteryzujących hałasy;
 • analiza FFT  mierzonego sygnału w trybie online.
LESO21

zestaw analizatorów HORIBA MEXA 9130

Wykonywane zajęcia:

 • badanie emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych,
LESO22

przenośny analizator do pomiaru spalin wylotowych Horiba MEXA-554JE

Wykonywane zajęcia:

 • badanie emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych,
LESO23

stanowisko wytwarzania emulsji paliwowo–wodnej

Wykonywane zajęcia:

 • wytwarzanie emulsji paliwowo wodnej do zasilania silników spalinowych.
LESO24

zestaw do wykonywania badań oraz rejestracji i wizualizacji wyników badań endoskopowych na bazie boroskopów i fiberoskopu

Wykonywane zajęcia:

 • endoskopowe badania diagnostyczne.
LESO25

komputerowy system do pomiaru i rejestracji parametrów pracy spalinowych silników tłokowych i turbinowych SEFRAM DAS1400

Wykonywane zajęcia:

 • pomiar i rejestracja parametrów pracy silników spalinowych,
LESO26

kamera termowizyjna MOBIR M3

Wykonywane zajęcia:

 • pomiar pola termicznego pracujących maszyn i urządzeń.
LESO27

miernik do pomiaru chropowatości SUTRONIC 3+

Wykonywane zajęcia:

 • pomiar chropowatości powierzchni.
LESO28

defektoskop ultradźwiękowy DIO1000

Wykonywane zajęcia:

 • lokalizacja i pomiar defektów struktury materiału.
LESO29

stanowisko diagnostyczne do indykowania tłokowych silników spalinowych i sprężarek tłokowych

Wykonywane zajęcia:

 • indykowanie silnika bazujące na przebiegu ciśnienia spalin,
 • wyznaczanie ciśnienia maksymalnego i kąta jego wystąpienia,
 • obliczanie średniego ciśnienia indykowanego,
 • wyznaczanie ciśnienia sprężania, nawet jeżeli zapłon następuje przed osiągnięciem GMP przez tłok,
 • wyznaczenie kąta samozapłonu.
LESO30

stanowisko pomiaru drgań i niewyważenia z systemem MULTIVIBER

Wykonywane zajęcia:

 • wyważanie elementów wirujących.

LESO31

analizator spalin typu testo 350-MARITIME

Wykonywane zajęcia:

 • badanie emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych,
Leso32 Wideoskop Wideoskop OLYMPUS IPLEX RX Model nr IV9635RX  
Leso33 Spalarka

Stanowisko spalarki

Spalarka DETEGASA

Leso34 Wirowka

Stanowisko wirówki P-605

Wirówka ALFA LAVAL

Leso35 Odolejacz

 Odolejacz wód zęzowych

Odolejacz DETEGASA

Leso37 Commonrail

Stanowisko badania wtryskiwaczy NT 816C

Stanowiska badania wtryskiwaczy CommonRail

Leso36 CommonRail

 

Stanowisko demonstracyjne

Stanowisko edukacyjne badania wtryskiwaczy CommonRail