Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Laboratorium robotyki

Drukuj PDF
Laboratorium Robotyki

Laboratorium Robotyki na AMW zostało wyposażone przez firmę ASTOR.
Współpraca z firmą obejmuje także dedykowane studentom szkolenia i warsztaty.
Robot Kawasaki
Robot EPSON
Szkolenia
Warsztaty
O firmie ASTORStanowisko z robotem Kawasaki

 • Robot przemysłowy Kawasaki RS005L
 • chwytak szczękowy Zimmer serii GPP1000
 • kompresor
 • 15 licencji oprogramowania K-Roset


Korzyści:

Studenci uczą się programowania robota na symulatorze, a następnie realizują swoje programy na robocie Kawasaki. Dodatkowo uczą się konfigurować komunikację robota ze sterownikiem Astraada serii DC w celu sterowania podajnikiem robota.Stanowisko z robotem EPSON

 • Robot przemysłowy Epson LS3 z kontrolerem RC90
 • chwytak ssawkowy
 • kompresor
 • kaseta przyciskowa podłączona do robota – pozwala na zaprogramowanie robotowi wybranych funkcji np. uruchomienia/zatrzymania programu
 • licencja Epson GUI Builder

Korzyści:

Studenci uczą się programowania robota na symulatorze, a następnie realizują swoje programy na robocie EPSON (np. układanie metalowych krążków na paletce). Dodatkowo dzięki licencji Epson GUI Builder uczą się tworzyć panele operatorskie obsługiwane z oprogramowania robota.


Szkolenia

Firma ASTOR zrealizowała dla uczelni kilka dedykowanych studentom cykli szkoleń w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Edycja II na lata 2017/2018. Szkolenia dotyczyły systemów sterowania oraz programowania robotów przemysłowych.Warsztaty

Firma ASTOR organizowała w gdańskim oddziale dedykowane studentom wizyty studyjne, których celem było pokazanie studentom uczelni wyższych nie tylko samych aspektów technicznych rozwiązań stosowanych w przemyśle, ale również pokazanie aspektów biznesowych wdrażanych rozwiązań. Studenci mogli zobaczyć, jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji o podwyższeniu stopnia automatyzacji w zakładzie i jakie korzyści mogą osiągnąć firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania do swoich procesów produkcyjnych. Zakres merytoryczny obejmował np. roboty przemysłowe Kawasaki i EPSON, programowanie sterowników PLC, systemy SCADA.O firmie ASTOR

ASTOR
www.astor.com.pl

Firma ASTOR od 30 lat wspiera podnoszenie efektywności procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze dostarczając komponenty automatyki przemysłowej, robotyki, systemy IT oraz wiedzę biznesową i techniczną. Kierunek wspierania rozwoju i transformacji naszych Klientów wyznacza Przemysł 4.0.


W naszym portfolio znajdują się systemy sterowania GE/Emerson, Horner APG oraz Astraada One, oprogramowanie przemysłowe Wonderware, roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, produkty do bezprzewodowej transmisji danych SATEL Oy i Astraada, a także falowniki, panele HMI i urządzenia sieciowe Astraada. Wspieramy polskie uczelnie i szkoły techniczne - pomagamy w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych i zapewniamy szkolenia z ich  obsługi dla studentów i kadry naukowej.

Współpraca ASTOR z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni obejmuje stworzenie m.in. dwóch stanowisk laboratoryjno-edukacyjnych z zakresu robotyki oraz dedykowane studentom cykle szkoleń w ramach projektu UE oraz warsztaty w ASTOR Gdańsk.