Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HPM NCBR

Drukuj PDF

„Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM”

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki,

Konsorcjanci: Politechnika Warszawska, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, PIT-RADWAR S.A. i QWED Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 32 329 782, 94 zł

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Piotr Słobodzian

Okres realizacji: 29.12.2016 - 28.12.2023

Na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW realizowany jest projekt pod nazwą: „Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM” realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. ”Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

Celem projektu jest:

-        opracowanie metodyki oceny odporności SpW, związanego z teleinformatycznymi systemami zarządzania polem walki, na narażenia oddziaływania za pomocą impulsów HPM,

-        opracowanie wytycznych do projektowania SpW w zakresie odporności na narażenia związane z oddziaływaniem impulsów HPM,

-        opracowanie platformy informatycznej, tj. oprogramowania komputerowego, do symulacji skutków oddziaływania impulsów HPM na teleinformatyczne systemy zarządzania polem walki.

 

ncbr logo