Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Start platformy e-learningowej

Drukuj PDF

W Akademii Marynarki Wojennej rusza platforma e-learningowa eduPortal. 

Więcej…
 

175 IC - język angielski zawodowy

Drukuj PDF
Więcej…
 

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Drukuj PDF

Zgodnie z § 45a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.
bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Zmiana ta umożliwia studentom uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji studenckich na drugi semestr roku akademickiego 2019/2020, po wznowieniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia oraz zapewnia studentom korzystanie z wszelkich uprawnień wynikających z posiadania ważnej legitymacji studenckiej potwierdzającej status studenta.

 

Zmiana terminów wnoszenia opłat przez studentów i doktorantów

Drukuj PDF

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził następujące zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach:

Więcej…
 

Procedura załatwiania spraw zgłoszonych przez studentów

Drukuj PDF

W celu zabezpieczenia potrzeb studentów Akademii Marynarki Wojennej w zakresie załatwienia niezbędnych spraw wynikających z ich statusu, w Akademii Marynarki Wojennej, w budynku nr 300 pom. 102, zostaje utworzony tymczasowy punkt obsługi studenta „TPOS”. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.
TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Więcej…
 

Zarządzenie Prodziekana nr 1

Drukuj PDF

Szanowni  Studenci,           

Więcej…