Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Pracownicy Wydziału prof. dr hab. Franciszek Grabski

prof. dr hab. Franciszek Grabski

 
Imię i nazwisko Franciszek Grabski
Tytuł prof. dr hab.
Stanowisko prof. zw.
Telefon 261 262 516
E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pokój 301/7
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Matematyki i Fizyki
Jednostka org. Katedra Matematyki i Fizyki
Profesor dr hab. Franciszek Grabski (ur.w 1946 r. w Dormagen) jest Kierownikiem Katedry Matematyki i Fizyki Akademii Marynarki Wojennej. Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych jest probabilistyka, a szczególnie jej zastosowania w teorii niezawodności. Zajmował się konstruowaniem i badaniem stochastycznych modeli niezawodności i eksploatacji oraz metodami bayesowskimi w niezawodności. Jest autorem ponad stu prac naukowych, a także autorem lub współautorem skryptów, podręczników i książek takich jak„Wybrane zagadnienia z procesów stochastycznych” (1979),„Matematyczne podstawy badań operacyjnych” (1981),„Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce”(2001), „Semi-markowskie modele niezawodności ieksploatacji” (2002), „Niektóre problemy modelowania systemów transportowych” (2003), „Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki”(2009). Jego hobby to jazda na nartach.
Obszerne informacje dotyczące prof. F. Grabskiego można znaleźć w książce Andrzeja Drzewieckiego „Profesura z morzem w tle”, str. 174-188,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Wybrane publikacje:

 1. Grabski F.: O pewnym łańcuchu Markowa, Zbiór Prac WSMW, Nr 38, 1973, s. l7-24.
 2. Grabski F.: Estymacja parametru rozkładu wykładniczego na podstawie planu badań [N(t), W(T1Tn)], Zeszyty Naukowe WSMW, Nr 1(43), 1974, s. 45-52.
 3. Grabski F.: Konstrukcyjne definicje procesów semi-Markowa, Zeszyty Naukowe WSMW, Nr 1 (64), 1980, s. 57-69.
 4. Grabski F.: Czas pierwszego przejścia procesu semi-Markowa, Zeszyty Naukowe WSMW, Nr 2 (65), 1980, s. 61-71.
 5. Grabski F.: Analiza losowej intensywności użytkowania obiektów w oparciu o procesy semi-Markowa, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Nr 3,4 (47,48), 1981, s. 293-305.
 6. Grabski F.: O pewnym modelu eksploatacyjno niezawodnościowym obiektu, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Nr 3,4 (51,52), 1982, s. l83-193.
 7. Grabski F.: Stochastyczny model procesu eksploatacji odnawialnego systemu z rezerwą, Postępy Cybernetyki, Nr 2, 1983, s. 81-91.
 8. Grabski F., Kowarsch A.: Matematyczny opis procesu propagacji wibropęknięć, Archiwum Budowy Maszyn, Nr 1,2, 1983, s. 33-44.
 9. Grabski F.: O pewnym zagadnieniu optymalizacji obsług profilaktycznych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Nr 2, 1985, s. 397-407.
 10. Grabski F.: Zastosowanie pewnych pojęć i twierdzeń teorii procesów semi-markowskich w teorii niezawodności, Zeszyty Naukowe WSI, Opole, Nr 109, 1985, Matematyka (Konferencja), Z. 9, T. l, s. l31-145.
 11. Grabski F.: Semi-Markov Models of Reliability, RELCOMEX'87, Ossolineum, Poland 1987, s. 83-89.
 12. Domsta J., Grabski F.: The First Exit of Almost Strongly Recurrent Semi-Markov Processes, Applicationes Mathematicae, 23,3 (1995), pp. 285-304.
 13. Grabski F. , Sarhan A.: Empirical Bayes Estimation in the Case of the Exponential Reliability, ReliabilityEngineering and System Safety, 53 (1996), pp. 105-113.
 14. Grabski F.: Some Method of Bayesian Nonparametric Estimation in Reliability, Proceeding of the European Conference on Safety and Reliability-ESREL'98. SAFETY AND RELIABILITY, A. Balakema, Roterdam, Brookfield, 1998. pp. 641-646.
 15. Fiok A., Grabski F., Jaźwiński J.: Influence of the Measurement on the Bayesian Identification of the Technical Object State, Proceeding of IMEKO-XV World Congress, June 13-18, 1999, Osaka, Japan, Vol. II, pp. 81-88.
 16. Grabski F.: Bayesian Estimation of Parameters in Semi-Markov Reliability Models, Proceeding of the European Conference on Safety and Reliability - ESREL'99, Monachium, September 1999. SAFETY AND RELIABILITY, A. Balakema, Roterdam, Brookfield, 1999. pp. 783-788.
 17. Grabski F., Kołowrocki K.: Asymptotic Reliability of Multistate System with semi-Markov states of components, Proceeding of the European Conference on Safety and Reliability - ESREL'99, Monachium, September 1999. SAFETY AND RELIABILITY, A. Balakema, Roterdam, Brookfield, 1999, pp. 317-322.
 18. Felski A., Grabski F., Specht C.: Availability of DGPS radiobeacon signals analitical method, Proceedings of 3 -td European Symposium on Global Navigation Satelite Systems, Genova, Italy, 5-8 October 1999, Part 1, pp. 674-681.
 19. Grabski F., Piaseczny L., Merkisz J.: Stochastic models of the research tests of the toxicity of the exhaust gases, Jouranal of KONES International Combusion Enginnes, Vol. 6, No 1-2 , 1999, pp. 34-41.
 20. Grabski F.: The Reliability of the Object with Random Failure Rate. Safety and Reliability. Proceedings of the European Conference on Safety and Reliability - ESREL 2001,Torino (Italy), 16-20 September, POLITENIZCO DI TORINO, 3rd Volume, pp. 1939-1946.
 21. Grabski F., Jaźwiński J: Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce , Monografia, WKŁ, Warszawa 2001, ISBN 83-206-417-1, (autorstwo rozdziałów 1, 5, 6, 7, 8, 9 oraz współautorstwo rozdziałów 3, 10).
 22. Grabski F, Jaźwiński J.: Transportowe systemy działania, XXX Zimowa Szkoła Niezawodnosci, Szczyrk 2002, ITWL, Warszawa 2001.
 23. Grabski F.: Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji, Monografia, Polska Akademia Nauk, IBS, Seria: Badania Systemowe, Tom 30, Warszawa,2002. ISBN 83-85847-72.
 24. Grabski F.: The reliability of an object with semi-Markov failure rate, Applied Mathematics and Computation, 135 ( 2003), pp. 1-16, ELSEVIER 2003.
 25. Brandowski A., Grabski F.: Bayesian estimation of the parameters in safety and reliability models for the subjective priors, Safety and Reliability, Bedford & van Gelder (eds) , 2003, Swets & Zeltinger, Lisse, ISBN 90 5809 5517, pp. 255-280.
 26. Grabski F., Jaźwiński J.: Bayesian identification of the system reliability states, Safety and Reliability International Conference. ITWL, Monographs. Warszawa 2003. pp. 115-120.
 27. Grabski F., Jaźwiński J.: Niektóre Problemy Modelowania Systemów Transportowych, Monografia. ITE. Biblioteka Problemów Eksploatacji. Warszawa-Radom 2003. ISBN 83-7204­309-9.
 28. Grabski F., Jaźwiński J.: Niezawodność transportowych systemów działania, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 2 (134), 2003, s. 7-20.
 29. Grabski F., Grabska M.: Zbiory rozmyte (próba określenia zastosowań w lingwistyce), „Słowa , słowa, słowa”... w komunikacji językowej, Zbiór artykułów, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. ISBN 83-88829-96-3. s.103-110.
 30. Grabski F.: Reliability model of the multi-stage operation, Advances in Safety and Reliability. Kołowrocki K. (ed.) , 2005, Taylor & Fracis Group, London. ISBN 0 415 38340 4, pp.701-707.
 31. Grabski F., Jaźwiński J.: Bayesowski model identyfikacji stanów niezawodności obiektu technicznego, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 1/ 2005, s. 151-164.
 32. Grabski F.: Prawdopodobieństwo subiektywne w estymacji parametrów i charakterystyk niezawodności, Niekonwencjonalne Metody Oceny Trwałości i Niezawodności, XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2006, s.122-132.
 33. Grabski F., Załęska-Fornal A.: The models of non-renewal reliability systems with dependent lengths of components. KONBIN 2006, Kraków. pp. 391-39834.
 34. Grabski F.: The Random Failure Rate. Progress in Safety Science and Technology, Vol. VI. 2377­2383, Proceedings of 2006 ISSST, Changsha, China.
 35. Grabski F.: Semi-Markov Model of an Operation, International Joural of Materials & Structural Reliability, Vol.. 4, No 2, September 2006, p. 99-113.
 36. Grabski F.: Losowa intensywność uszkodzeń . XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2007, s. 122-132.
 37. Grabski F., Załęska-Fornal A.: The model of non-renewal reliability systems with dependent lengths of components, Summer Safety & Reliability Seminars, Gdańsk 2007, pp. 143-150.
 38. Grabski F., Jaźwiński J.: Stochastic Reliability Model of Multi-Modal Transport System, The Archies of Transport, Vol. XIX, No 1-2, 2007, pp. 41-55.
 39. Grabski F., Jaźwiński J.: Zastosowanie funkcji o losowych argumentach w zagadnieniach logistycznych, CD: XI Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane 2007.
 40. Grabski F.: Application of semi-Markov processes in reliability, Electronic Journal, Reliability: Theory & Applications, Vol.2, No.3-4, Issue of December, 2007, pp. 60-75.
 41. Grabski F.: The Random Failure Rate, Electronic Journal, Reliability: Theory & Applications, Vol.2, No.3-4, Issue of December, 2007, pp. 76-82.
 42. Grabski F.: Stochastyczne modele gotowości systemów, Metody utrzymania gotowości systemów. PAN - XXXVI Zimowa Szkoła Niezawodności, 2007, s. 112-127.
 43. Grabski F.: Wybrane problemy sterowania zapasami. Praca pod redakcją Jerzego Jaźwińskiego i Józefa Żurka. Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE 2007, s. 245, rozdział 2, s. 33-62.
 44. Grabski F.: Markov Model in Reliability and Safety, Summer Safety & Reliability Seminars, Gdańsk 2008, pages 67.
 45. Grabski F.: Zastosowanie funkcji o losowych argumentach w zagadnieniach logistycznych, Wybrane zagadnienia Logistyki stosowanej. Rocznik PAN, 2008, s.21-32.
 46. Grabski F., Załęska-Fornal A.: The model of non renewal reliability systems with dependent life times of components, International Journal of Materials and Structural Reliability, IJMSR, Vol. 6, No. 1, 2008, pp. 13-20.
 47. Grabski F., Załęska-Fornal A.: Applications of bootstrap and resampling methods in empirical Bayes estimation of reliability parameters, International Journal of Materials and Structural Reliability, IJMSR, Vol. 6, No. 2, 2008, pp.181-188.
 48. Grabski F., Jaźwiński J.: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki. WKŁ, Warszawa 2009.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Logowanie