Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Wybory na WME

Wybory 2016

Drukuj PDF
 

KOMUNIKAT NR 30

KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w dniu 15.11.2017 r. w wyborach uzupełniających do SENATU AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego został wybrany kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK.

KOMISJA WYBORCZA WM-E

 
 

KOMUNIKAT NR 29
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w środę (15.11.2017 r.) po zakończeniu RADY WME w Sali Senatu odbędą się wybory uzupełniające do SENATU AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

KOMISJA WYBORCZA WM-E

 
 

KOMUNIKAT NR 28
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w środę (08.11.2017 r.) o godzinie 12:00 w Sali 15/5 odbędą się wybory uzupełniające do SENATU AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

KOMISJA WYBORCZA WM-E

 
 

 
KOMUNIKAT NR 27
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w dniu 12.04.2017 r. w wyborach uzupełniających do RADY WM-E spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego został wybrany dr hab. inż. Adam OLEJNIK, prof. nadzw. AMW.

 

KOMISJA WYBORCZA WM-E

 

 
KOMUNIKAT NR 26
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 
Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w środę (12.04.2017 r.) o godzinie 12:15 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

KOMISJA WYBORCZA WM-E


 

 
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT NR 25
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w dniu 03.02.2017 r. w wyborach uzupełniających do SENATU AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego został wybrany dr hab. inż. Wojciech JURCZAK, prof. nadzw. AMW.

 

 


 
KOMUNIKAT NR 24
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 

Szanowni Państwo, 

w dniu 03.02.2017 r. (piątek) po zdjęciu pamiątkowym WM-E na terenie biblioteki odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego oraz wybory uzupełniające do Senatu AMW (dr hab./prof.).

- wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 1 osoba

- wybory do Rady Wydziału M-E spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 1 osoba

 

KOMISJA WYBORCZA WM-E
 
 
KOMUNIKAT NR 23
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż na podstawie Uchwały nr 13 Komisji Wyborczej Akademii Marynarki Wojennej pełen skład Rady Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego przedstawia się następująco:

Członkowie Rady WM-E:

1. dr hab. inż. prof. nadzw. AMW Bogdan ŻAK

2. dr hab. inż. prof. nadzw. AMW Jerzy GARUS

3. prof. dr hab. Franciszek GRABSKI

4. dr hab. inż. prof. nadzw. AMW Andrzej GRZĄDZIELA

5. dr hab. inż. prof. nadzw. AMW Wojciech JURCZAK

6. kmdr  dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ

7. dr hab. inż. prof. AMW Ryszard KŁOS

8. kmdr dr hab. inż. Adam  OLEJNIK

9. kmdr por. dr hab. inż. Piotr  SZYMAK

10. dr hab. prof. nadzw. AMW Hubert WYSOCKI

11. dr    Agata ZAŁĘSKA-FORNAL

12. dr inż. Józef  MAŁECKI

13. kmdr por. dr inż. Marcin  ZACHAREWICZ

14. por. mgr inż.  Marek   DUDZIŃSKI

15. chor. mgr inż. Stanisław  HOŻYŃ

16. pchor. Błażej  KOREIKE

17. Pan Konrad  NOZDERKO

18. Pan Cezary ZALEWSKI

19. pchor. Miłosz  ZARĘBA                         

20. prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI

21. prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI

22. dr hab. inż. prof. nadzw. AMW Zdzisław  ZATORSKI

23. dr inż.  Andrzej  KILIAN

24. mgr inż. Adam  POTRYKUS

25. mgr inż. Karolina JURCZYK

 
KOMISJA WYBORCZA WM-E
KOMUNIKAT NR 22
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w dniu 24.06.2016 r. w wyborach uzupełniających na stanowisko Sekretarza Komisji Wydziałowej WM-E został wybrany mgr inż. Marek DUDZIŃŚKI.

KOMISJA WYBORCZA WM-E

 
 
KOMUNIKAT NR 21
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 

Komisja informuje, iż w dniu 24.06.2016 r. w wyborach uzupełniających do składu RADY WM-E spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na kadencję 2016-2020 został wybrany dr. hab. inż. Piotr SZYMAK.


KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

 
KOMUNIKAT NR 20
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo, 
w dniu 19.05.2016 r. przeprowadzono wybory do składu Rady WM-E na kadencję 2016-2020, w wyniku których zostali wybrani następujący przedstawiciele:
I.  Spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

Pan prof. Franciszek GRABSKI,

Pan dr hab. Hubert WYSOCKI,

Pan kmdr dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ,

Pan dr hab. inż. Wojciech JURCZAK,

Pan dr hab. inż. Andrzej GRZĄDZIELA,

Pan dr hab. inż. Jerzy GARUS,

Pan kmdr dr hab. inż. Adam OLEJNIK,

Pan dr hab. inż. Ryszard KŁOS.

 

 II.  Spośród przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:

Pan por. mar. mgr inż. Marek DUDZIŃSKI,

Pan kmdr por. dr inż. Marcin ZACHAREWICZ.

 III. Spośród przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 

Pan chor. mar. mgr inż. Stanisław HOŻYŃ.

 

UCHWAŁA NR  12

 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

KOMUNIKAT NR 19
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
Szanowni Państwo, 
w dniu 19.05.2016 r. przeprowadzono wybory do składu Senatu AMW spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na kadencję
2016-2020, w wyniku których zostali wybrani następujący przedstawiciele do składu Senatu AMW:

1. Pan kmdr dr hab. inż. Tomasz KNIAZIEWICZ,

2. Pan dr hab. inż. Jerzy GARUS.

UCHWAŁA NR  11

 

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO


 

 
KOMUNIKAT NR 18
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 
Szanowni Państwo, 
w dniu 19. 05.2016 r. (czwartek) w sali 15/5 odbędą się wybory do Rady Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego oraz wybory do Senatu AMW (dr hab./prof.).
Godz. 08:30 - wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - 2 osoby.
Godz. 08:50 - wybory do Rady Wydziału M-E spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - 9 osób.
Godz. 09:15 - wybory do Rady Wydziału M-E spośród pozostałych nauczycieli akademickich - 2 osoby.
Godz. 09:45 - wybory do Rady Wydziału M-E spośród pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 1 osoba.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 
KOMUNIKAT NR 17
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo, 
Komisja ma zaszczyt poinformować, iż w wyborach na funkcję prodziekana ds. nauki na kadencję 2016-2020 został wybrany:
 Pan dr inż. Józef MAŁECKI.
W wyborach na funkcję prodziekana ds. kształcenia/studenckich na kadencję 2016-2020 została wybrana:
 Pani dr Agata ZAŁĘSKA-FORNAL.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

 

 
 
KOMUNIKAT NR 16
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 
Zapraszany na spotkanie przedwyborcze z kandydatami na funkcję prodziekana WM-E ds. nauki oraz prodziekana
ds. kształcenia/studenckich
na kadencję 2016-2020. 
Spotkanie odbędzie się dnia 29.04.2016 r. (piątek) o godz. 11:45 w sali 15/5. Na zebranie przedwyborcze z kandydatami
na funkcję prodziekanów, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium Elektorów WM-E, zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników naszego Wydziału.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO


 
 
 


KOMUNIKAT NR 15
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGOSzanowni Państwo, 
Komisja ma zaszczyt przedstawić listę kandydatów na funkcję prodziekanów WM-E na kadencję 2016-2020. 
Kandydatem na funkcję prodziekana ds. nauki jest: Pan dr inż. Józef MAŁECKI.
Kandydatem na funkcję prodziekana ds. kształcenia/studenckich jest: Pani dr Agata ZAŁĘSKA-FORNAL.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 

KOMUNIKAT NR 14
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo, 
Komisja ma zaszczyt poinformować, iż w wyborach na funkcję dziekana na kadencję 2016-2020 został wybrany:
dr hab. inż. Bogdan  ŻAK.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

UCHWAŁA NR 8

 
 


KOMUNIKAT NR 13
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
Szanowni Państwo, 
Zapraszany na spotkanie przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana WM-E na kadencję 2016-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 08.04.2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Senatu (bud. 7). Na zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium Elektorów WM-E, zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników naszego Wydziału.
Jednocześnie chcemy Państwa poinformować, iż zmienił się termin wyborów na funkcję dziekana WM-E. Wybory odbędą się dnia 18.04.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

 

 
 
 

KOMUNIKAT NR 12
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, 
Komisja ma zaszczyt przedstawić listę kandydatów na funkcję dziekana WM-E na kadencję 2016-2020 Kandydatami na ww. funkcję są:
  1. Pan dr hab. inż. Bogdan ŻAK,
  2. Pan prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI,
  3. Pan dr hab. inż. Andrzej GRZĄDZIELA,
  4. Pan dr hab. inż. Wojciech JURCZAK.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 
 
 

 

KOMUNIKAT NR 11
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo, 
Komisja ma zaszczyt poinformować, iż w wyborach na funkcję prodziekana ds. nauki na kadencję 2012-2016 został wybrany:
dr hab. inż. Wojciech JURCZAK.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 
 
KOMUNIKAT NR 10
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo,
Komisja Wyborcza WM-E zaprasza wszystkich członków Kolegium Elektorów WM-E na wybory na funkcję prodziekana ds. nauki,na kadencję 2012-2016 (wybory uzupełniające).
Wybory na funkcję prodziekana ds. nauki, na kadencję 2012-2016, odbędą się dnia 17.03.2016 r. (czwartek) w sali 15/5 o godz. 09:00.
Prosimy wszystkich członków Kolegium Elektorów WM-E o przybycie ma wybory - aby wybory były ważne potrzebne jest 3/4 składu Kolegium!
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
 
 
 


KOMUNIKAT NR 9
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo, 
Kolegium Elektorów WM-E oraz Komisja Wyborcza WM-E zapraszają na spotkanie wyborcze z kandydatem na funkcję prodziekana ds. nauki,na kadencję 2012-2016 (wybory uzupełniające) - dr. hab. inż. Wojciechem JURCZAKIEM.
Spotkanie wyborcze Kandydata na funkcję prodziekana ds. nauki, na kadencję 2012-2016 z członkami Kolegium Elektorów WM-E oraz zainteresowanymi osobami odbędzie się dnia 09.03.2016 r. (środa) w sali 15/5 o godz. 10:00.
Wszystkie osoby zainteresowane oraz zatrudnione na WM-E mogą uczestniczyć w spotkaniu.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 

 
KOMUNIKAT NR 8
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

z zebrania wyborczego WM-E w dniu 03.03.2016 r. w sprawie wyboru członków do składu Kolegium Elektorów WM-E spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano:
1) kart nieważnych 0 co stanowi 0 głosów;
2) kart ważnych 24, co stanowi 48 głosów, tj. 100 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych. 

Oddano głosy na następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

liczba głosów

1.

BOHN Marek

7

2.

HOŻYŃ Stanisław

18

3.

LEONARCZYK Tadeusz

14

4.

BARANOWSKI Piotr

6

5.

STOLTMANN Paweł

32. W wyniku głosowania wybrano na członków do składu Kolegium Elektorów WM-E spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1) chor. mar. HOŻYŃ Stanisław
2) LEONARCZYK Tadeusz
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGOKOMUNIKAT NR 7

KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo, 
w wyborach uzupełniających na  Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, na funkcję prodziekana ds. nauki, na kadencję 2012-2016, zgłoszonym kandydatem jest:
 dr hab. inż. JURCZAK Wojciech.
Spotkanie wyborcze Kandydata na funkcję prodziekana ds. nauki, na kadencję 2012-2016 z członkami Kolegium Elektorów WM-E oraz zainteresowanymi osobami odbędzie się dnia 09.03.2016 r. (środa) w sali 208/265.
 
KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGOKOMUNIKAT NR 6

KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

 


Szanowni Państwo, 
w związku z Uchwałą nr 4/2016 Komisji Wyborczej Akademii zarządza się powtórzenie wyborów członków do składu Kolegium Elektorów WM-E spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Informujemy, że wybory odbędą się w dniu 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali 15/5.


W celu realizacji obowiązku wyborów, wymaganych przez Statut uczelni, prosimy wszystkich żołnierzy zawodowych i pracowników należących do tej grupy akademickiej o punktualne przybycie na zebranie wyborcze. 

W przypadku, gdy nie będzie wymaganej obecności na zebraniu, wybory będą nieważne.

 

 

Komisja Wyborcza Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

 

KOMUNIKAT NR 5
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO


z zebrania wyborczego WM-E w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków do składu Kolegium Elektorów AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano:
1) kart nieważnych 0 co stanowi 0 głosów;
2) kart ważnych 10, co stanowi 30 głosów, tj. 100 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych. 

Oddano głosy na następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

liczba głosów

1.

WYSOCKI Hubert

9

2.

OLEJNIK Adam

5

3.

GRABSKI Franciszek

9

  4. ŻAK Bogdan 72. W wyniku głosowania na członków Kolegium Elektorów AMW wybrano następujących przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

1) dr hab. inż. WYSOCKI Hubert

2) prof. GRABSKI Franciszek

3) dr hab. inż. ŻAK Bogdan

 

Komisja Wyborcza Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

 


 

 

UCHWAŁA NR 4

 
KOMUNIKAT NR 4
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO


z zebrania wyborczego WM-E w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków do składu Kolegium Elektorów WM-E spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano:

1) kart nieważnych 1 co stanowi 5 głosów;
2) kart ważnych 9, co stanowi 45 głosów, tj. 90 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych. Oddano głosy na następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

liczba głosów

1.

GARUS Jerzy

9

2.

OLEJNIK Adam

9

3.

WYSOCKI Hubert

9

4.

GRABSKI Franciszek

9

5.

KŁOS Ryszard

9

     

 

2. W wyniku głosowania na członków Kolegium Elektorów WM-E wybrano następujących przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 

1) dr hab. inż. GARUS Jerzy

2) dr hab. inż.  OLEJNIK Adam

3) dr hab. inż. WYSOCKI Hubert

4) prof. GRABSKI Franciszek

5) dr hab. inż. KŁOS Ryszard

 

 

Komisja Wyborcza Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego 

KOMUNIKAT NR 3
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

z zebrania wyborczego WM-E w dniu 29.02.2016 r. w sprawie wyboru członków do składu Kolegium Elektorów WM-E spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

1. W głosowaniu na ogólną liczbę obecnych uprawnionych do głosowania oddano:

1) kart nieważnych 0 co stanowi 0 głosów;
2) kart ważnych 22, co stanowi 66 głosów, tj. 100 % w stosunku do wszystkich głosów oddanych. Oddano głosy na następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

liczba głosów

1.

SZYMAK Piotr

5

2.

ŚWIĄTEK Krzysztof

12

3.

WIRKOWSKI Paweł

12

4.

ZELLMA Marek

8

5.

WONTKA Leszek

13

6.

KOSSOWSKA Anna

4

7.

POLAK Adam

5

8.

POJAWA Bogdan

7

     


2. W wyniku głosowania na członków Kolegium Elektorów WM-E wybrano następujących przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1) kmdr ppor. mgr inż. ŚWIĄTEK Krzysztof

2) kmdr ppor. mgr inż. WIRKOWSKI Paweł

3) kmdr por. mgr inż. WONTKA Leszek

 

Komisja Wyborcza Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego 


 

 

 
KOMUNIKAT NR 2
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo w związku z prowadzonymi wyborami przez KWA (również dnia 29.02) godziny wyborów do Kolegium Elektorów na naszym wydziale uległy zmianie.

 

 

 

 

 

Wybory do Kolegium Elektorów WM-E odbędą się 29.02.2016 r. (poniedziałek) w sali 15/5 w godzinach:
 

 

1. przedstawiciele pozostałych pracowników WM-E niebędących nauczycielami akademickimi - godz. 08:00

2. przedstawiciele nauczycieli akademickich - godz. 08:30

 

3. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - godz. 09:00

 

 

Wybory do Kolegium Elektorów AMW wśród nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
odbędą się 29.02.2016 r. (poniedziałek) w sali 15/5 godz. 09:30.

 

 

 

 

 

Komisja Wyborcza Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

 


 

 
 
 

 
 
 
   

  
 
 
KOMUNIKAT NR 1
KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO
 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęły się wybory organów wyborczych (Kolegiów elektorów), organów kolegialnych  (tj. Senatu i rad wydziałów) oraz prorektora ds. kształcenia, prorektora ds. nauki, dziekanów i prodziekanów ds. kształcenia i studenckich oraz prodziekanów ds. nauki na kadencję 2016 -2020. 
Informujemy również, że rozpoczęły się również wybory uzupełniające na funkcję prodziekana ds. nauki na kadencję 2012-2016.
 
W związku z powyższym informujemy, że wszyscy nauczyciele, dla których AMW jest podstawowym miejscem pracy oraz pracownicy niebędący nauczycielami  mogą zgłaszać kandydatów na:
 
- prorektorów   -
 
 
- dziekana       -
 
 
- prodziekanów -
do sekretarza Komisji wyborczej Akademii tj. pani Joanny PAWLICKIEJ pok. 117/7, w terminie do 7 marca 2016 r.;
 
do sekretarza Komisji wyborczej WM-E tj. pani Agnieszki UKOWSKIEJ pok. 207/265, w terminie do 5 kwietnia 2016 r.;
 
do sekretarza Komisji wyborczej WM-E tj. pani Agnieszki UKOWSKIEJ pok. 207/265, w terminie do 27 kwietnia 2016 r.
 
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej, z załączoną pisemną zgodą kandydata.
 
Wzory dokumentów w załączeniu.
 
 
Wybory do Kolegium Elektorów WM-E odbędą się 29.02.2016 r. (poniedziałek) w sali 15/5
w godzinach:
1. przedstawiciele pozostałych pracowników WM-E niebędących nauczycielami akademickimi
 - godz. 09:00
2. przedstawiciele nauczycieli akademickich - godz. 09:30
3. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - godz. 10:00
 
Wybory do Kolegium Elektorów AMW wśród nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego odbędą się 29.02.2016 r. (poniedziałek)
w sali 15/5
ogodz. 10:00.
 
W załączeniu przesyłam Państwu Uchwały Komisji Wyborczej WM-E, w których zawarty jest kalendarz wyborczy na kadencję 2016-2020.
 
Ponadto Komisja Wyborcza WM-E ogłasza otwarcie listy kandydatów na funkcję prodziekana
ds. nauki na kadencję 2012-2016.
 
Wszyscynauczyciele, dla których AMW jest podstawowym miejscem pracy oraz pracownicy niebędący nauczycielami mogą zgłaszać kandydatów na prodziekana ds. nauki do Sekretarza
KW WM-E pani Agnieszki UKOWSKIEJ pok. 207/265 do dnia 02.03.2016 r.
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej, z załączoną pisemną zgodą kandydata.
 
W załączeniu przesyłam Państwu terminarz wyborów uzupełniających na kadencję 2012-2016.
 
 
 Komisja Wyborcza Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego