Akredytacje

Drukuj

Nasz Wydział zapewnia studentom edukację na wysokim poziomie potwierdzonym licznymi certyfikatami instytucji państwowych. Gwarancją profesjonalnej działalności Wydziału są następujące certyfikaty:

  1. Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
  2. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – w zakresie jakości szkolenia kadr morskich na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW
  3. Ministra Obrony Narodowej dla Laboratorium Podstaw Techniki Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów
  4. Decyzja nr 53/KAT/2013 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2013 przyznająca Wydziałowi Mechaniczno-Elektrycznemu kategorię naukową B
  5. Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka
  6. Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Akademii Marynarki Wojennej w zakresie objętym postanowieniami konwencji STCW
1.
Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej
2.
Certyfikat Ministra Gospodarki Morskiej Certyfikat Ministra Gospodarki Morskiej Certyfikat Ministra Gospodarki Morskiej

3.

OiB_LPT_1_MON_2013_1  OiB_LPT_1_MON_2013_2  OiB_LPT_1_MON_2013_3  OiB_LPT_1_MON_2013_4

4.
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego str 1Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego str 2Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego str 3Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego str 4Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego str 5Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego str 6

5.
PKA_aut_i_rob

6.

1potwierdzenie uznania AMW 2015 02 03 1potwierdzenie uznania OSAMW 2015 02 03
2Certyfikat zmiany zakresu uznania AMW 2015 2Zalacznik do certyfikatu zmiany zakresu uznania AMW 2015 2Zalacznik do certyfikatu zmiany zakresu uznania AMW 2015 2Zalacznik do certyfikatu zmiany zakresu uznania AMW 2015
3Certyfikat zmiany zakresu uznania OSAMW 2015 3Zalacznik do certyfikatu zmiany zakresu uznania OSAMW 2015 1 3Zalacznik do certyfikatu zmiany zakresu uznania OSAMW 2015 2