Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna O Wydziale Historia Wydziału

Historia Wydziału

Drukuj PDF

Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej jest spadkobiercą tradycji i kontynuatorem procesu kształcenia realizowanego od 1931 r. przez Wydział Techniczny Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej  (Wydział Techniczny oficjalnie utworzono 18 stycznia 1932 roku na mocy zarządzenia szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirała J. Świrskiego).
Przed II wojną światową kształcenie późniejszych oficerów mechaników było realizowane na Wydziale Technicznym w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu (1928-1938) i w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy (1938-1939). W czasie wojny Uczelnię przeniesiono  do Plymouth (Wielka Brytania). Następnie proces kształcenia był realizowany w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej  (1946-1955) i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni (1955-1987). W 1976 r. Wydział Techniczny zmienił nazwę na Wydział Mechaniczno-Elektryczny i tą nazwę pozostawiono powołując w 1987 r. Akademię Marynarki Wojennej (na mocy ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym). 
W najtrudniejszych latach okresu wojennego, kiedy siedziba Uczelni została przeniesiona do Wielkiej Brytanii (Plymouth, Devenport, Okehamptom), strukturę organizacyjną Wydziału podporządkowano potrzebom działań wojennych prowadzonych wspólnie z Royal Navy. W okresie tym wykształcono, na ówczesnym Wydziale Technicznym, 23 oficerów mechaników przygotowanych do kierowania ruchem siłowni okrętów wojennych, zarówno polskich jak i brytyjskich (pozyskanych od Wielkiej Brytanii) podczas działań wojennych.
Po wojnie działalność Wydziału była kontynuowana w warunkach nowej rzeczywistości geopolitycznej. 18 stycznia 1946 roku w Gdyni-Oksywiu rozpoczęła działalność poprzedniczka dzisiejszej Akademii Marynarki Wojennej - Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej a w niej – Wydział Techniczny. Siedzibą Uczelni, do dnia dzisiejszego, jest kompleks budynków zaprojektowanych w 1924 roku przez prof. inż. Mariana Lalewicza - wykładowcę architektury na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej. Do roku 1939 znajdowało się tutaj Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty PMW, a w okresie okupacji hitlerowskiej siedziba Krigsmarine.
Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 53 nauczycieli akademickich w tym 12 samodzielnych pracowników naukowych (6 profesorów i 6 doktorów habilitowanych) oraz 41 pomocniczych pracowników naukowych (28 doktorów i 13 magistrów). Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka.
Od 1987 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.  Ośmiu absolwentów Wydziału uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a czterech – nominacje profesorskie. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że w powojennej historii Wydziału czterech naszych absolwentów uzyskało nominacje admiralskie.