Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna O Wydziale Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia

Drukuj PDF

Skład Wydziałowego Zespółu Jakości Kształcenia(Decyzja Dziekana WME nr 3/2016 z 10.03.2016):

 1. pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - dr hab. inż. Andrzej GRZĄDZIELA

 2. przedstawiciele nauczycieli akademickich:
  dr inż. Tomasz LUS - Mechanika i Budowa Maszyn
  prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI - Automatyka i Robotyka
  dr hab. inż. Jerzy GARUS - Mechatronika

 3. przedstawiciel administracji:
  mgr inż. Marek BOHN

 4. przedstawiciele studentów:
  Konrad NOZDERKO
  Łukasz ZAL
  Marcin CHADAJ

 RAPORTY

Dokumenty WZJK

Załaczniki do dokumentów WZJK