Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Zakład Technologii Prac Podwodnych

O Zakładzie

Drukuj PDF

Zakład Technologii Prac Podwodnych (ZTPP) stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Utworzony został na mocy Rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej nr 062/ORG z dnia 29.11.1976 r. Podstawowym przesłaniem jego zaistnienia miała być realizacja tematów badawczych w Marynarce Wojennej z zakresu inżynierii podwodnej oraz technologii i wyposażania ratownictwa morskiego.
Na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniała się jego nazwa. W roku 2005 ostatecznie zaakceptowano i przyjęto jej obecną formę.
Zakład jest jedyną w Polsce akademicką placówką naukowo-badawczą, zajmującą się techniką nurkową i technologią nurkowych prac podwodnych.

Zakres działalności ZTPP

Zakres działalności ZTPP obejmuje m.in. :

 • prowadzenie treningowych i eksperymentalno-doświadczalnych ekspozycji nurkowych głębokowodnych oraz saturowanych,
 • opracowywanie technologii nurkowań głębokowodnych i saturowanych,
 • projektowanie i budowa stacjonarnych oraz przenośnych urządzeń dla systemów nurkowych,
 • projektowanie i wytwarzanie elementów wyposażenia komór dekompresyjnych,
 • badania aparatów nurkowych oraz sprzętu i wyposażenia nurków,
 • wykonywanie testowania, regulacji i napraw sprzętu nurkowego,
 • wykonywanie usług podwodnych dla celów badawczych, inspekcyjnych itp.,
 • wytwarzanie mieszanin oddechowych,
 • działalność dydaktyczną oraz szkolenie nurków i personelu nurkowego WP, Policji, Straży Pożarnej,
 • opracowywanie technologii wykorzystania pojazdów bezzałogowych,
 • projektowanie i budowę małogabarytowych urządzeń zanurzalnych,
 • fotogrametrię podwodną w zastosowaniach inżynieryjnych.