Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

DIVING WITH STATE MARITIME RESOURCES IN THE BALTIC

Drukuj PDF

 

divesmart

 
NOWY PROJEKT UNIJNY NA WYDZIALE MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYM
„DIVING WITH STATE MARITIME RESOURCES IN THE BALTIC”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Całkowita wartość inwestycji w Akademii Marynarki Wojennej ..………………… 340 160,00 €
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ......... 314 104,70 €

Więcej Informacji o programie INTERREG BALTIC SEA REGION
https://www.interreg-baltic.eu/about-the-programme/cooperation-priorities/natural-resources.html

Inspiracją dla projektu DiveSMART-Baltic była katastrofa statku Costa Concordia z 2012 roku. Analiza tej katastrofy podczas konferencji zorganizowanej w Szwecji z udziałem specjalistów włoskich pokazała, że istnieje luka w przygotowaniu służb szwedzkich w obliczu takiej katastrofy.

Szwedzkie siły zbrojne i obrona wybrzeża uruchomiły narodowy projekt przygotowujący i koordynujący możliwość użycia nurków i potrzebnego wyposażenia technicznego do efektywnego przeprowadzenia podobnej akcji ratowniczej. Projekt DiveSMART-Baltic jest rozszerzeniem tego pomysłu na kraje rejonu Morza Bałtyckiego.

Projekt DiveSMART-Baltic koncentruje się na:

 • rozpoznaniu i zbudowaniu bazy danych zasobów możliwych do wykorzystania w akcji ratownictwa podwodnego w krajach rejonu Morza Bałtyckiego
 • wypracowaniu strategii mobilizacji użycia zasobów międzynarodowych w akcji ratownictwa podwodnego
 • opracowaniu strategii wspólnych ćwiczeń ratowniczych
 • wypracowaniu wspólnych standardowych procedur postępowania SOP
 • rozpoczęciu badań nad możliwościami wykorzystania istniejącego sprzętu i rozwoju nowego wyposażenia potrzebnego w prowadzeniu podwodnych działań ratowniczych
 • ustanowieniu wymiany specjalistów i szkoleń w ośrodkach rejonu Morza Bałtyckiego


Efektem przeprowadzonego projektu powinno być zwiększenie bezpieczeństwa transportu morskiego ludzi w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt uzyskał znak priorytetowego w obecnej edycji konkursu.