Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ResQU2

Drukuj PDF

 

WME flagship

 NOWY PROJEKT UNIJNY NA WYDZIALE MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYM 


„Enhancing the durability of learning experiences gained in ChemSAR, HAZARD, DiveSmart Baltic and Mirg-Ex projects on guidelines, operational plans and procedures and exercises related to incidents at sea and in ports”ResQU2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Środki finansowe projektu           ……………………………………. 988 607,59 €
Środki przyznane Akademii Marynarki Wojennej ..………………… 43 860,76 € 

Więcej Informacji o programie INTERREG BALTIC SEA REGION
https://www.interreg-baltic.eu/about-the-programme.html

Opis
Obecnie istnieje ryzyko poważnego incydentu na obszarach morskich lub portowych z powodu częstego transportu morskiego na zatłoczonych europejskich torach wodnych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą niebezpieczne substancje. Istnieje potrzeba poprawy i wymiany wiedzy na temat reagowania na incydenty morskie i operacji SAR (Search and Rescue). Ponieważ poważne incydenty zwykle wymagają współpracy i koordynacji ponadnarodowej ze względu na rozmiar i potencjalny wpływ, oczywista jest również potrzeba wymiany know-how i wyrobienia zdolności do wspólnego działania w sposób wydajny i bezpieczny. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że przeprowadzenie międzynarodowej akcji ratunkowej wymaga wymiany wiedzy, wspólnych wytycznych i częstych ćwiczeń. Badania i wyniki zaangażowanych projektów wskazują, że wspólne wytyczne i procedury operacyjne związane z operacjami ratownictwa morskiego i reagowania kryzysowego w rejonie portów w Europie wymagają dalszego rozwoju.

Projekt ResQU2 korzysta z wartości wypracowanych na zakończonych projektach ChemSAR, HAZARD, DiveSmart Baltic i Mirg-Ex, dotyczących zasad postępowania na wypadek awarii, skażenia i pożaru na jednostkach pływających i w rejonach portowych oraz realizowanie akcjii ratowniczej rozbitków, którzy utknęli w poduszkach powietrznych na zatopionej jednostce pływającej.
Z punktu krajowego widzenia projekt stanowi okazję do zapoznania interesariuszy krajowych takich jak: Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Urzędów Morskich Straży Pożarnej, Policji z efektami prac ChemSAR, HAZARD i Mirg-Ex, w których Polska nie była partnerem. Projekty te dotyczą reagowania na pożary i skażenia powstałe na morzu i w portach.
W projekcie DiveSmart Polska brała czynny udział, stąd efekty są znane i częściowo implementowane przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Planowane są w tym związane zmiany w ustawie o SAR wprowadzające powtórnie do służby specjalistów nurkowych i procedury związane z ratownictwem podwodnym. Można uznać, że realizacja projektu w znacznej mierze przyczyni się do zmian, które obecnie są planowane.

Celem naukowym projektu ResQU2 jest przeprowadzenie prac rozwojowych obejmujących działalność w zakresie nabycia i ugruntowania dotychczasowej wiedzy wypracowanej na projektach ChemSAR, HAZARD, DiveSmart Baltic i Mirg-Ex, wypracowania na jej podstawie przewidywanych wariantów reagowania w sytuacjach kryzysowych i kształtowanie tej wiedzy na użytek wielowątkowej akcji ratowniczej SAR. Oprócz wiedzy wypracowanej w projektach należy wykorzystać także dostępną aktualnie wiedzę spoza wypracowanej na przeprowadzonych projektach i umiejętności do efektywnego planowania operacji ratowniczych oraz tworzenia zmienionych, ulepszonych scenariuszy postępowania SOP, lecz niebędące działalnością obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich podczas postępu projektu.

Celem nienaukowym projektu ResQU2 jest rozpowszechnianie wypracowanych efektów wśród innych zainteresowanych, a także wśród specjalistów i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, transnarodowym i UE. Ponieważ charakter incydentów na Morzu Bałtyckim często dotyczy kilku krajów oraz ich służb ratowniczych i władz, niezwykle ważne jest wcześniejsze zaplanowanie i przećwiczenie procedur w kontekście ponadnarodowym. Platforma jako taka stanowi uzupełnienie obecnie istniejącej współpracy ponadnarodowej w tej dziedzinie poprzez rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej zdobytej w zakresie radzenia sobie z incydentami morskimi i wiedzy pochodzącej z przeprowadzonych międzynarodowych ćwiczeń na dużą skalę.

Standard końcowy projektu ResQU2 ma zawierać przetestowane i uzgodnione procedury postępowania na wypadek awarii, skażenia i pożaru na jednostkach pływających czy w rejonach portowych oraz realizowanie akcji ratowniczej rozbitków, którzy utknęli w poduszkach powietrznych na zatopionej jednostce pływającej. Efekty projektu występować będą w kilku formach:procedury postępowania wypracowane na podstawie dobrych praktyk SOP - szczególnie w zakresie poszukiwania SAR bazy danych zebrane w repozytoriach internetowych stanowiących platformę wsparcia zawierającą niezbędne, szczegółowe dane o szkodliwych substancjach i sposobach postepowania z nimi limity human factors, które pozwalają z odpowiednim prawdopodobieństwem oszacować możliwość przetrwania poszkodowanych, uwięzionych w pułapkach powietrznych, które zostały odcięte wodą, także w warunkach hiperbarycznych, oraz proponowane procedury dekompresji poszkodowanych.