DZIEKANAT: 261 262 648
marzec 2020

Month

Start platformy e-learningowej

W Akademii Marynarki Wojennej rusza platforma e-learningowa eduPortal! 25 marca br. wszyscy studenci otrzymali loginy i hasła do korzystania z zajęć w formie zdalnej. Aby się zalogować zapraszamy na stronę www.pe.amw.gdynia.pl. Jeśli nie dostałeś maila z dostępem do platformy skontaktuj się ze swoim dziekanatem i sprawdź czy mamy Twój adres e-mail w bazie lub podaj nowy...
Read More

Zmiana terminów wnoszenia opłat przez studentów i doktorantów

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził następujące zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach:    a) obowiązujące terminy wnoszenia opłat za studia za semestr letni na studiach niestacjonarnych w...
Read More

175 IC – język angielski zawodowy

Pan Andrzej Lasota opracował dla grupy studentów 175 IC, z którymi prowadzi zajęcia języka angielskiego zawodowego, wirtualną klasę, w której znajdą materiały dydaktyczne do nauki języka oraz wprowadzę system wideokonferencji. Link dostępu do wirtualnej klasy: https://classroom.google.com/c/NTM2MDU0Mzc3NzBa Kod dostępu do zajęć: kaedzq4 w przypadku ewentualnych problemów z logowaniem prosi o e-mail na: a.lasota@navy.edu.pl
Read More

Procedura załatwiania spraw zgłoszonych przez studentów

W celu zabezpieczenia potrzeb studentów Akademii Marynarki Wojennej w zakresie załatwienia niezbędnych spraw wynikających z ich statusu, w Akademii Marynarki Wojennej, w budynku nr 300 pom. 102, zostaje utworzony tymczasowy punkt obsługi studenta „TPOS”. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.TPOS czynne...
Read More

Legitymacje studenckie

Zgodnie z § 45a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie...
Read More

Zarządzenie Prodziekana nr 1

Szanowni Studenci, Proszę zastosować się do informacji zawartych w Zarządzeniu. Odwołane zajęcia nie oznaczają wakacji. Zajęcia będą odbywały się w formie elektronicznej i będą rozliczane tak jak zajęcia kontaktowe w Akademii. Proszę odbierać maile grupowe i wykonywać polecenia nauczycieli, z którymi mają Państwo zajęcia.Jednocześnie proszę, żeby zostali Państwo w domach. Miejcie Państwo szacunek dla Waszego...
Read More

Przedłużenie terminu rozliczenia semestru zimowego

UWAGA STUDENCI WME W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 i związanym z tym zablokowaniem uprawnień studentów w Systemie Kontroli Dostępu do wejścia na teren AMW (brak aktywności legitymacji studenckich) informuję, że wszelkie rozliczenia rygorów wynikających z planów i programów studiów zostają przedłużone do dnia 15.04 2020 roku. Szczegółowe...
Read More

Informacja dla studentów WM-E

Wszystkie grupy studenckie Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego – cywilne i wojskowe proszone są o pilne podanie do Dziekanatu grupowych adresów mailowych.
Read More

Odwołane zajęcia

Z dniem dzisiejszym tj. 11.03.2020 r. wszystkie zajęcia, zaliczenia i egzaminy dla studentów cywilnych –  stacjonarnych i niestacjonarnych zostają odwołane do 29.03.2020 r.Zajęcia zostaną wznowione 30.03.2020 r. Decyzją Dziekana WME od dnia 11.03.2020 r. ogłoszone są godziny dziekańskie dla podchorążych do piątku 13.03.2020 r.Dalsze informacje dotyczące zajęć będą podawane na bieżąco.
Read More

Zalecenia dla studentów AMW w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zarażeniem Koronawirusem

Zgodnie z „Zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW” osobom, które powróciły z terenów zagrożonych (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), a także tym, które miały bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem ZABRANIA SIĘ wstępu na teren Akademii Marynarki Wojennej.Osoby te zobowiązane do pozostania w domu i zgłoszenia się telefonicznie lub drogą elektroniczną do właściwej dla miejsca zamieszkania...
Read More
1 2