DZIEKANAT: 261 262 648
lipiec 2020

Month

Procedura rozliczenia kart obiegowych studentów

Zgodnie z zarządzeniem Rektora–Komendanta Akademia Marynarki Wojennej Nr 31/2020 z dnia 13 lipiec 2020 r. oraz decyzją Nr 69 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie utworzenia tymczasowego punktu obsługi studenta (TPOS) oraz uruchomienia zdalnych konsultacji psychologicznych dla studentów oraz z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i ograniczeniem dostępu do uczelni, związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,...
Read More

Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora-Komendanta AMW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29.06.2020 wstrzymanie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w AMW przedłożone zostało do 31 sierpnia 2020 r.
Read More