DZIEKANAT: 261 262 648
czerwiec 2021

Month

Promocja WME – 25.06.2021

Nasi nauczyciele akademiccy kmdr por. dr inż. Maciej KLEBBA kpt. mar. mgr inż. Przemysław Chrabąszcz ppor mgr inż. Maksymilian WRZESIEŃ wraz ze studentami Małgorzatą ANDRZEJEWSKĄ Markiem DZIAMSKIM Jakubem HAŁASEM Piotrem LONNEM promowali kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym w dniu 25.06.2021 r. w ramach obchodów Dni Morza na II Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich
Read More

KONKURS PREZYDENTA MIASTA GDYNI NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O GDYNI- EDYCJA 2021

Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Link do strony: Kolejna edycja konkursu!
Read More

Wybór zajęć ogólnouczelnianych – semestr 3, zimowy, r.ak. 2021/2022

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne...
Read More