DZIEKANAT: 261 262 648
sierpień 2021

Month

Problemy techniczne z aktywacją konta rekrutacja on-line, logowaniem i odbiorem maili dotyczących procesu rekrutacji w Akademii Marynarki Wojennej

Drodzy Kandydaci, W związku z wystąpieniem problemów technicznych z aktywacją i logowaniem do systemu rekrutacji on-line oraz dostarczaniem maili związanych z procesem rekrutacyjnym w Akademii Marynarki Wojennej zostały uruchomione dodatkowe skrzynki kontaktowe poczty e-mail, odpowiednio: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: AMW.rekrutacja.wniuo@gmail.com kierunek Nawigacja Wydział Mechaniczno-Elektryczny: AMW.rekrutacja.wme@gmail.pl kierunki: Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika,...
Read More

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Drodzy Studenci, W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464), obowiązującym od dnia 15 sierpnia 2021 r.,...
Read More

Powtórny wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Z uwagi na niedostateczną liczbę studentów zapisanych do przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3 roku akademickiego 2021/22, ogłasza się wznowienie zapisów. Dotychczasowe zapisy zostają unieważnione i należy dokonać wyboru na nowo. Nowy termin zapisów zaplanowany jest od godz. 00:00dnia 06 września 2021 r. a kończy się o godz. 24:00dnia  20 września 2021  r.
Read More