DZIEKANAT: 261 262 648
luty 2022

Month

Ogłoszenie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,Informujemy, że w dniu 10 lutego br. została ogłoszona decyzja nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemy Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. Urz. Min. Obr....
Read More

Wiadomość dla studentów – koniec semestru

Szanowni Studenci,Dobiega końca sesja egzaminacyjna po semestrze zimowym r.a. 2021/2022.Przypominam o prawach i obowiązkach studenta związanych z zaliczeniami i egzaminami wynikających z Regulaminu Studiów AMW – paragraf 17   (https://www.amw.gdynia.pl/index.php/studenci/regulaminy)§ 17 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.2. Studentowi przysługuje prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia i jednego terminu poprawkowego egzaminu z danego przedmiotu studiów. 3. Student może przystąpić do egzaminu...
Read More

SEMINARIUM pt: „Zdrowe odżywianie podczas aktywności fizycznej człowieka”, 24 luty 2022 Gdynia

Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej zaprasza do udziału w Seminarium pt. „Zdrowe odżywianie podczas aktywności fizycznej człowieka”, które odbędzie się 24.02.2022r., w Audytorium Biblioteki Głównej AMW oraz w Akademickim Centrum Sportowym AMW. Seminarium współfinasowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach projektu pt. „Promocja sportu akademickiego poprzez organizację zawodów, szkoleń, konsultacji i...
Read More

Rusza Akademia CISCO

W semestrze letnim rusza nowa edycja Akademii Cisco. Będzie trwała 2 semestry (letni i zimowy). Planowany termin zajęć: wtorki od godz. 16.00. Udział w Akademii dla osób nie będących uczestnikami projektu unijnego jest odpłatny. Szczegółowych informacji udziela pan Jacek Zalewski j.zalewski@amw.gdynia.pl
Read More