DZIEKANAT: 261 262 648
lipiec 2022

Month

Przedmioty ogólnouczelniane – sem. 3 r.a. 2022/2023

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w 3. semestrze w roku akademickim 2022/2023: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOLp.Nr albumu123430224354323950424275523514624452724006 PODSTAWY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJILp.Nr albumu12396222402232283542423752396062379772400782432392428910242391123956122403113240151424166152438116243831724235182415019240122024313 PODSTAWY FILOZOFII I LOGIKILp.Nr albumu123805223799 PODSTAWY PEDAGOGIKILp.Nr albumu124013224539324414424035524003623993 HISTORIA TECHNIKILp.Nr albumu1241992239983238154238045239306240017240338240249236881024028112380312245501323814142387415221591624241172399718238001924557202402621236792224344232415724238092522861262432027238762823897292265430238933124014322414933237983424146352381136240113722677382402739240204023807 FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITYLp.Nr albumu124009223904324004 studia niestacjonarne PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOLp.Nr albumu124526224546324513 PODSTAWY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJILp.Nr albumu124350224515324518424536 PODSTAWY FILOZOFII I...
Read More