DZIEKANAT: 261 262 648
wrzesień 2022

Month

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNY INAUGURACJA r. a. 2022/2023

Dla studentów I roku studiów stacjonarnych Odbędzie się 07 października 2022 r. o godz. 10:00w Audytorium Biblioteki Głównej AMW;zajęcia rozpoczynają się 10.10.2022 r. Dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Odbędzie się 08 października 2022 r. o godz. 08:30w s. 119 biblioteki głównej AMWzajęcia rozpoczynają się 15.10.2022 r. W dniu inauguracji odbędą się obowiązkowe szkolenia: biblioteczne,...
Read More

Decyzja Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 87 z dnia 22.09.2022 roku

Decyzja określa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz określa wysokość stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023: Decyzja nr 87 R-K AMW z dnia 22.09.2022 – określenie wysokości dochodu na osobę w...
Read More

Terminy składania wniosków stypendialnych

Szanowni Studenci,Wnioski stypendialne można składać w niżej wskazanych terminach w pomieszczeniu 219/7 (w godz. od 9:00 do 14:00):– Wtorek – Stypendium Rektora– Czwartek – Stypendium Socjalne (w tym: zapomoga oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)
Read More

Praca szuka człowieka w Stoczni Wojennej

Stocznia Wojenna w Gdyni poszukuje technologów z branży mechanicznej oraz elektrycznej. Oferta dotyczy studentów kończących edukację na pierwszym stopniu oraz drugim stopniu studiów, którzy będą mogli wzmocnić potencjał technologiczny Stoczni Wojennej a jednocześnie są osobami zaangażowanymi i szybko chłonącymi wiedzę. Jakiekolwiek doświadczenie jest mile widziane. Ważne są chęci oraz zaangażowanie a także teoretyczna znajomość zagadnień...
Read More

Ostatni tydzień rekrutacji

Szanowni Kandydaci; Przypominamy o trwającej do 19 września 2022 roku elektronicznej rekrutacji podstawowej na studia niestacjonarne oraz dodatkowej na studia stacjonarne. Zostało już niewiele czasu. Zapraszamy na Wydział Mechaniczno-Elektryczny !!! Prosimy o zapoznanie się z ofertą. Automatyka i Robotyka https://www.amw.gdynia.pl/kandydat/studia-cywilne/item/781-studia-cywilne-i-stopnia-kierunki-studiow-i-limity-przyjec#automatyka-i-robotyka-limit-25-osob Mechanika i Budowa Maszyn https://www.amw.gdynia.pl/kandydat/studia-cywilne/item/781-studia-cywilne-i-stopnia-kierunki-studiow-i-limity-przyjec#mechanika-i-budowa-maszyn-limit-25-osob Mechatronika https://www.amw.gdynia.pl/kandydat/studia-cywilne/item/781-studia-cywilne-i-stopnia-kierunki-studiow-i-limity-przyjec#mechatronika-limit-25-osob Informatyka https://www.amw.gdynia.pl/kandydat/studia-cywilne/item/781-studia-cywilne-i-stopnia-kierunki-studiow-i-limity-przyjec#informatyka-limit-60-osob Ogłoszenie wyników 20 września 2022 roku.
Read More

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym w r.a. 2022/2023

Semestr zimowy: 15-16.10.202222-23.10.202205-06.11.202219-20.11.202226-27.11.202210-11.12.202217-18.12.202214-15.01.202321-22.01.202328-29.01.2023 Semestr letni: 18-19.02.202325-26.02.202311-12.03.202318-19.03.202301-02.04.202315-16.04.202322-23.04.202313-14.05.202320-21.05.202303-04.06.2023
Read More

Składanie dokumentów w sprawach socjalnych za pomocą ePUAP

Szanowni studenci, Podajemy link umożliwiający składanie dokumentów w sprawach socjalnych za pomocą ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wniosek-o-swiadczenie-2 Bardzo ważne jest aby studenci składający wniosek wybrali z katalogu spraw „Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi” wybranie innej opcji (np. sprawy ogólne, pisma do urzędu itp.)  kieruje pismo do innej jednostki/ działu  a w konsekwencji taki wniosek nie jest rozpatrywany. Dodatkowo...
Read More

Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem świadczeń  dla studentów Akademii Marynarki Wojennej – Zarządzenie Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 26 z dnia 26.08.2022 r. Informacje na temat stypendiów można uzyskać u Pana Alberta Popławskiego i Pani Bogumiły Błaszak pod numerami telefonu: 261 26 25 10; 261 26 27 43. Najbliższe...
Read More

Rekrutacja na studia – do 19.09.2022r.

Informujemy, że  do dnia 19.09.2022 r. trwa rekrutacja podstawowa na cywilne studia niestacjonarne oraz rekrutacja dodatkowa na cywilne studia stacjonarne. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.09.2022 r.
Read More