DZIEKANAT: 261 262 648
26 września, 2022

Day

Decyzja Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 87 z dnia 22.09.2022 roku

Decyzja określa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz określa wysokość stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023: Decyzja nr 87 R-K AMW z dnia 22.09.2022 – określenie wysokości dochodu na osobę w...
Read More