DZIEKANAT: 261 262 648
grudzień 2022

Month

Umorzenia kredytu studenckiego 2021/2022

Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 Wydział Mechaniczno – Elektryczny  AMW Lp.Nr albumuGrupa umarzania kredytu12216635%22171735%32167420%42173320%52213220% Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 Wydział Mechaniczno – Elektryczny  AMW Lp.Nr albumuGrupa umarzania kredytu12127735%22078735%32128120%
Read More

Skrócenie godzin zajęć dla studentów cywilnych i podchorążych

W związku ze zgodą Władz Uczelni wydaną na wniosku Samorządu Studenckiego AMW informujemy, że godziny zajęć dydaktycznych zostały skrócone z 45 do 30 min.: dla studentów cywilnych dnia 22.12.2022 r. (czwartek),dla podchorążych dnia 23.12.2022 r. (piątek). 1. 8:05-8:352. 8:40-9:103. 9:20-9:504. 9:55-10:255. 10:35-11:056. 11:10-11:407. 11:50-12:208. 12:25-12:559. 13:05- 13:3510. 13:45-14:1511. 14:20-14:5012. 15:00-15:3013. 15:35-16:05
Read More

Komunikat o wyborze zajęć ogólnouczelnianych semestr 2 r.a. 2022/2023

Komunikat do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia wprowadziła w programach studiów zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż...
Read More

Wręczenie nagród w ramach konkursu MON – Warszawa

Sukces zespołu Akademii Marynarki Wojennej! W dniu 08.12.2022r. na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej, za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego (BSP), Bezzałogowego Systemu Lądowego (BSL) i Bezzałogowego Systemu Morskiego (BSM) do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Zespół studentów i absolwentów w składzie...
Read More

Aneks nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów

Informujemy, że zmienił się regulamin w zakresie postępowania w przypadku niepowołania Komisji Stypendialnej. Dodatkowo został wprowadzony kolejny obowiązkowy załącznik. OŚWIADCZENIE-stypendiumPobierz Zarzadzenie-zmieniajace-Regulamin-swiadczen-dla-studentowPobierz
Read More