DZIEKANAT: 261 262 648
styczeń 2023

Month

Informacje o rekrutacji na studia wojskowe

Chcesz zostać studentem studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej?Zasady elektronicznej rekrutacji na studia wojskowe w roku akademickim 2023/20241. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.zostanzolnierzem.pl/#/login.2. Udaj się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Sprawdź lokalizację https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/centra-rekrutacji/.3. W Wojskowym Centrum Rekrutacji  otrzymasz skierowanie na badanie psychologiczne.4. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania psychologicznego na wskazany przy rejestracji adres...
Read More

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w 2. semestrze w roku akademickim 2022/2023

Studenci mają prawo składać podania do Prorektora ds. kształcenia i studenckich o przeniesienie na inny przedmiot (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).Podania dostarczyć do dziekanatu WME  nie później niż do dnia 15 lutego 2023 r.  PODSTAWY EKONOMII Lp.Nr albumuTyp studiówKierunek223815studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka614433studia pierwszego stopniaMechatronika825122studia pierwszego stopniaInformatyka1025288studia pierwszego stopniaAutomatykai Robotyka1225105studia pierwszego stopniaInformatyka1425287studia pierwszego stopniaAutomatykai...
Read More

Staż dla studentów MIBM

Firma MERCOR S.A. oferuje płatny staż dla studentów kierunku MIBM. Grupa Mercor jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kompleksowa oferta Mercoru obejmuje systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Obecnie poszukiwana jest osoba na stanowisko Stażysta...
Read More

Decyzje stypendialne – ważna informacja

Studenci, którzy wnioskowali o stypendia:RektoraSocjalneDla osób niepełnosprawnych Zapomoga Zobowiązani są do odbioru decyzji oraz wypełnienia i podpisania Załącznika 5A, który znajduje się w Dziekanacie.
Read More