DZIEKANAT: 261 262 648
sierpień 2023

Month

Podział studentów na grupy w zakresie zajęć ogólnouczelnianych w semestrze 3 – zimowym – w roku akademickim 2023/2024

Przypominamy, że studenci w wyjątkowych wypadkach mają prawo składać podania do Prorektora ds. kształcenia i studenckich w zakresie zmiany przedmiotu ogólnouczelnianego nie później niż do 15 października 2023 r. (pod warunkiem, że  będą dostępne wolne miejsca). Podania te należy dostarczyć do Dziekanatu WME. Podstawy bezpieczeństwa narodowego25080studia pierwszego stopniaInformatyka24354studia pierwszego stopniaInformatyka23767studia pierwszego stopniaInformatyka                          23440studia pierwszego stopniaInformatyka                          23460studia pierwszego...
Read More

Domy studenckie

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2023/2024 składane są od 28.08.2023 r. do 08.09.2023 r. Wniosek można złożyć osobiście poprzez jego umieszczenie w przeznaczonej do tego skrzynce, która znajdować się będzie na biurze przepustek lub elektronicznie za pośrednictwem portalu EPUAP. Wnioski zostaną rozpatrzone do 18.09.2023 r. Wniosek-o-przyznanie-miejsca-w-DSPobierz
Read More