DZIEKANAT: 261 262 648
styczeń 2024

Month

Nowy projekt naukowy na wydziale – SWAT-SHOAL

Tytuł projektu: “SWArm and Teaming operation of manned & unmanned underwater vehicle SHOAL”. Koordynatorem technicznym w projekcie jest kmdr dr hab. Tomasz Praczyk. Do zespołu projektowego należą: dr inż. Stanisław Hożyń, dr inż. Artur Zacniewski, mgr inż. Jacek Zalewski, mgr inż. Jakub Stalica, mgr inż. Maksymilian Wrzesień, mgr inż. Marek Błaszczyk, mgr inż. Maciej Szymkowiak,...
Read More

Nowy projekt naukowy na wydziale – EUROGUARD

Tytuł projektu : EUROpean Goal based mUlti mission Autonomous naval Reference platform Development. Koordynatorem technicznym w projekcie jest kmdr dr hab. Piotr Szymak. Właśnie zakończyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne projektu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu.
Read More

Komunikat o wyborze zajęć ogólnouczelnianych – semestr 2 letni r.ak. 2023/2024

Komunikat do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia wprowadziła w programach studiów zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż...
Read More

Powołanie kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak na członka PKA

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. Kierownik Katedry Informatyki AMW kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW, został powołany na członka PKA w Zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2024-2027. źródło: Biuro PKA Kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW pełni służbę wojskową w Akademii...
Read More