DZIEKANAT: 261 262 648
15 lutego, 2024

Day

Przedmioty ogólnouczelniane – podział grup studenckich

Zgodnie z decyzją nr 9/2024 Rektora Akademii Marynarki Wojennej ustala się podział grup studenckich w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych studentów pierwszego roku w semestrze letnim  R.A. 2023/2024 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: PODSTAWY EKONOMII Studia stacjonarne Nr albumuTyp studiów                Kierunek25952studia pierwszego stopnia  Informatyka25955studia pierwszego stopnia  Informatyka26215studia pierwszego stopnia  Automatyka i Robotyka25975studia pierwszego stopnia  Informatyka25972studia pierwszego stopnia  Informatyka26159studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa...
Read More