DZIEKANAT: 261 262 648

29.05 – Zajęcia ogólnouczelniane

W dniu 29 maja wszystkie zajęcia ogólnouczelniane odbywają się w formie zdalnej.