DZIEKANAT: 261 262 648

Akredytacje i certyfikaty

akredytacje i certyfikaty

Certyfikaty gwarancją profesjonalnej działalności Wydziału

Nasz Wydział zapewnia studentom edukację na wysokim poziomie potwierdzonym licznymi certyfikatami instytucji państwowych. Gwarancją profesjonalnej działalności Wydziału są następujące certyfikaty:

Certyfikat

Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia na kierunku Informatyka

Certyfikat

Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Certyfikat

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – w zakresie jakości szkolenia kadr morskich na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW

Certyfikat

Ministra Obrony Narodowej dla Laboratorium Podstaw Techniki Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów

Certyfikat

Decyzja nr 53/KAT/2013 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2013 przyznająca Wydziałowi Mechaniczno-Elektrycznemu kategorię naukową B

Certyfikat

Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka

Certyfikat

Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Akademii Marynarki Wojennej w zakresie objętym postanowieniami konwencji STCW