DZIEKANAT: 261 262 648
Ogłoszenia dziekanatu

Category

ZJAZDY STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH WME R.A. 2020/2021

MIESIĄCDATASEMESTR ZIMOWYPAŻDZIERNIK17, 18 24, 25LISTOPAD07, 08 14, 15 21, 22GRUDZIEŃ05, 06 12, 13 19,20STYCZEŃ09, 10 23, 24 30, 31SEMESTR LETNILUTY20, 21 27, 28MARZEC06, 07 20, 21KWIECIEŃ10, 11 24, 25MAJ08, 09 15, 16 29, 30CZERWIEC12, 13 19, 20
Read More

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych na sem. zim. r.a. 2020-21

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych na 3. semestrze w roku akademickim 2020/2021. Przypominamy, że studenci mają prawo składać podanie o przeniesienie na inny przedmiot nie później niż do dnia 15 października 2020 r.  (z opinią prodziekana ds. kształcenia i studenckich).” /AMW/Przedmiot ogólnouczelniany/StacjonarneLpWydział Mechaniczno-ElektrycznyPODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARDOWEGO 122848221669322671422665521702622823PODSTAWY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI122817222824322956420035522657620386722131822821922853102003911227021222828132285514226561522682162285617224851821164192263720226732122859222267223228312422862252117426226662722687PODSTAWY FILOZOFII122830222849321855422806522225622662722857822860922829102240311228091221693PODSTAWY LOGIKI122810222130322670422696522840622854722681822689922698102283411228421222808132213914228581522674162282517228611822863192267720227012122838HISTORIA TECHNIKI12247722266732283542267552266162284172269582282292263910228161122864122265413228191422683152217116226791722693PBN...
Read More

Terminy egzaminów dyplomowych

Terminy egzaminów dyplomowych dla Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego: Informatyka – 25 czerwca Mechanika i Budowa Maszyn – 30 czerwca. Mechatronika – 3 lipca Wszelkich informacji udziela dziekanat
Read More

Informacja dla studentów biorących udział w zajęciach blokowych

W związku z epidemią COVID 19 i wznawianiem pracy dydaktycznej AMW, zwracamy się z prośbą, aby każdy  student biorący udział w zajęciach blokowych, wypełnił ankietę epidemiologiczną, dostępną w menu Do pobrania: https://www.wme.amw.gdynia.pl/download/formularz-wywiadu-epidemiologicznego/. Wypełnioną ankietę należy przesłać na e-mail: e.rybaczek@amw.gdynia.pl. Ponadto w Ambulatorium prowadzone są szkolenia z zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć. Szkolenia odbywają się w poniedziałki o godz. 07:00 –...
Read More

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych – sem. zim. r.a. 2020/21

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.  Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i...
Read More

Legitymacje studenckie – „hologramy”

Z dniem 25.05 br., student Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” może zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102. TPOS działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych. TPOS czynny będzie w...
Read More

Informacja o obronach zdalnych

Zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe planowane w formie pisemnej odbędą się dopiero po wznowieniu zajęć oraz otwarciu uczelni. Egzaminy będą przeprowadzane w drodze wirtualnego...
Read More
1 16 17 18