DZIEKANAT: 261 262 648
Ogłoszenia dziekanatu

Category

Konkurs Saab na projekt naukowy

Szanowni Państwo,Firma Saab, (z którą mamy podpisaną umowę o współpracy) organizuje Konkurs w ramach Forum Technologii Morskich.Konkurs jest przeznaczonych dla studentów/ zespołów studenckich 2-3 osobowych. Celem konkursu jest:1) Promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i technicznymi, które mają zastosowanie w Marynarce Wojennej, służących zapewnieniu przewagi informacyjnej i zwiększenia świadomości sytuacyjnej w operacjach...
Read More

Przedmioty ogólnouczelniane – podział grup studenckich

Zgodnie z decyzją nr 9/2024 Rektora Akademii Marynarki Wojennej ustala się podział grup studenckich w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych studentów pierwszego roku w semestrze letnim  R.A. 2023/2024 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: PODSTAWY EKONOMII Studia stacjonarne Nr albumuTyp studiów                Kierunek25952studia pierwszego stopnia  Informatyka25955studia pierwszego stopnia  Informatyka26215studia pierwszego stopnia  Automatyka i Robotyka25975studia pierwszego stopnia  Informatyka25972studia pierwszego stopnia  Informatyka26159studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa...
Read More

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

Firma TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.  organizuje: OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ 2023 NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 13.03.2024 Jeśli Twoja praca obroniona w roku 2023 dotyczyła Automatyki, Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki Technicznej lub Telekomunikacji to jesteś w idealnym miejscu! PULA NAGRÓD TO 90 000 zł!  Praca inżynierska: I. miejsce – 8 000 zł ...
Read More

Komunikat o wyborze zajęć ogólnouczelnianych – semestr 2 letni r.ak. 2023/2024

Komunikat do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia wprowadziła w programach studiów zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż...
Read More

Powołanie kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak na członka PKA

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. Kierownik Katedry Informatyki AMW kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW, został powołany na członka PKA w Zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2024-2027. źródło: Biuro PKA Kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW pełni służbę wojskową w Akademii...
Read More

Umorzenie kredytu studenckiego 2022/2023

Lista uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 Akademii Marynarki Wojennej Lp.Nr albumuGrupa umarzania kredytu12285520% Lista uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 Akademii Marynarki Wojennej Lp.Nr albumuGrupa umarzania kredytu12173335%22121420%
Read More

Wykład otwarty 07.12.2023

Wszyscy studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (cywilni i wojskowi)biorą udział w wykładzie otwartympt.Technologie Kompozytowe Belzona w okrętownictwie,organizowanym we współpracy z firmą BELSE, BELZONA oraz PGZ Stocznią Wojennąw dniu 07.12.2023 w Audytorium BG w godzinach 9.00-12.00. Podczas spotkania Firma podzieli się z Państwem praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, a także przedstawi szerokie spektrum możliwości i...
Read More

Wyniki wyborów do PSS

Decyzja-Komisji-wyborczej-Do-Prezydium-Samorzadu-StudentowPobierz
Read More
1 2 3 4 5 18